For halvtanna år sidan kom tilbodet frå Hopsfossen Kraftsstasjon A/S til kommunen om kjøp av fallrettane i Nesttunvassdraget og kraftstasjonen ved Hopsfossen for 11 millionar kroner.

I februar i år var saka til drøfting i byrådet som sa at kommunen vil gå i forhandlingar med dei noverande eigarane om ulike driftsmodellar. Elisabeth Totland ved byrådsavdeling for miljø, klima og byutvikling, opplyser at slike forhandlingar no er under førebuing.

Etter det Bergens Tidende forstår, har Grønn etat i kommunen tilrådd byrådet å be NVE krevja konsesjonshandsaming for kraftproduksjonen i vassdraget. Om det føreliggjande brevet om dette blir sendt til NVE, er opp til den politiske leiinga.

Då Kjersti Toppe (Senterpartiet) i mai tok opp saka i bystyret, sa byråd Lisbeth Iversen at kommunen vil prøva å få NVE til å engasjera seg i saka.

— Det er rart dei ikkje er meir aktive i saker som dette. Neddemminga av Myrdalsvatnet er eit miljøproblem. Vi ser at det same skjer i Gaupåsvatnet. Forvaltingsplanen for vassdrag seier at vasstanden i begge desse vatna skal sikrast, minner ho om.

Dagleg leiar Halvor Svendsen i Hopsfossen Kraftstasjon A/S har tidlegare sagt til Fanaposten at det er mogeleg for kommunen å berre kjøpa fallrettane om dei vil det.