Forhandlingsleder Jan Håkon Holgernes sier til Bergens Tidende at avtalen om en fast godtgjørelse er basert på ulempe.

— Må familien ha en ny bil for at du skal stille bilen din til dispensasjon er dette å vurdere som en ulempe det skal kompenseres for, sier han.

Ellers skal den vanlige kilometergodtgjørelsen dekke de utgifter en har ved bruk av bil i arbeidstiden. Kommunen er i dag villig til å betale mer for leiebilene enn man gjør for å bruke de ansattes biler. Dette fordi man finner at de ansatte ikke har rett på en ulempegodtgjørelse.

— Vi kan ikke løse opp en ulempeavtale for å redde Bergen kommunes økonomi, sier Holgernes.

— Det betyr ikke at det ikke er viktig å finne de best mulig økonomiske ordninger for kommunen. Men det må løses på andre måter enn å løse opp denne ulempeavtalen, legger han til.

Holgernes sier det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det foreligger ulempe.

— Gjør det det, er det ingenting i veien for å inngå avtaler om ulempetillegg.

Holgernes tror de økonomiske konsekvensene av å oppheve denne avtalen ville kunne bli stor.

— Da vil andre ansatte i kommunen kunne kreve den samme kompensasjonen og det ville kunne koste oss ganske mye, selv om ordningen kunne svare seg på teknisk utbygging.