Redningsstige, badetrapp, leider. Kjært barn har mange navn. Ennå er det et mysterium hvem som skrudde ned stigene langs kaikanten ved Georgernes Verft. Det som er sikkert, er at borettslaget på Verftet ikke er interessert i å få opp nye stiger, selv om det i sin tid var dem som fikk stigene montert.

Bergen kommune tar nå tak i saken og får satt opp nye stiger.

— Det har med sikkerhet å gjøre. Vi snakker om et offentlig areal med fri ferdsel. I tillegg er det uteservering i nærheten, sier kontorsjef i Grønn etat, Rune Hesjedal.

Bestiller mandag

Allerede mandag morgen bestiller kommunen nye leidere.

— Jeg vet ikke hvor lang leveringstiden er, men vi håper vi får dem opp raskt, sier Hesjedal.

Fra kaiområdet og ned til vannet er det såpass lang avstand at det er umulig å komme seg opp på egen hånd dersom man, frivillig eller ufrivillig, havner i vannet.

Området fra husrekken og til kaikanten er offentlig.

— Men hvorfor er det borettslaget som har satt ut de opprinnelige redningsstigene, og ikke kommunen?

— Så vidt jeg husker var stigene allerede montert der ute da folk flyttet inn. Men nå når de er borte, må vi gripe inn, sier Hesjedal.

Skulle de nye stigene bli fjernet, er saken klar:

— Da blir det politianmeldelse.

Fire trapper før

Det er fremdeles to trapper igjen ved trebryggen ytterst i boligområdet. Men langs kaien, som er rundt femti meter lang, er det ikke en eneste redningstrapp.

— Det var fire trapper her opprinnelig. En forsvant for to år siden, to i fjor og den siste i vinter, forteller Kjell Bergesen, som er styremedlem i borettslaget på Georgernes Verft.

Han forteller at styret tidlig valgte å få satt opp stiger for sikkerheten sin del. De har også fått plassert to livbøyer fra Vesta langs husveggen.