Det bekrefter konserndirektør Dagfinn Neteland i HSD. Om det vil bli slik i fremtiden blir likevel opp til eierne.

– Det er opp til generalforsamling og bedriftsforsamling å velge styre, sier han.

– Og det ligger ingen føringer i statutter eller vedtekter, som vil sikre kommunen disse vervene i fremtiden?

– Nei, det er ikke regulert. Her er vedtektene helt åpne, sier Neteland.

Blir fusjonen gjennomført vil det gi de store eierne langt større innflytelse over selskapet enn i dagens HSD. I dag kan ingen stemme for mer enn tre prosent av aksjene. Den begrensningen skal vekk, sier Neteland.

– Da vil en aksje gi en stemme, sier han.

Dermed vil finansmannen fra Stavanger, Folke Hermansen, sitte med flest stemmer. Han vil få 23,23 prosent av aksjene i det nye selskapet, Bergen kommune vil få 17,6 prosent.