KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

— Kjekt å se at det eksisterer rettferdighet, er kommentaren fra Bjørn Hanevik, som eier Jack's Restaurant Sportsbar AS.

Med avgjørelsen fra fylkesmannen i ryggen vil Hanevik nå kreve erstatning fra kommunen. Et halvt år uten skjenkerett har satt sine spor på omsetningen hos Jack's. Klagesaken har også kostet sitt. - Noen må ta den regningen, sier Hanevik til Bergens Tidende.

Først byråd så bystyret Det var i november i fjor at byrådet i Bergen sa nei til øl og vin i restauranten, som ligger i tilknytning til bowlinghallen i Vannkanten. Per Magne Kristiansen, advokat for Jack's, klaget på avslaget og viste til at både Peppe's Pizza og selskapslokalene i Vannkanten var innvilget skjenkebevilling.

Men flertallet i bystyret støttet byrådet og sto fast på at bowlinghallen skulle være alkoholfri.

Da klaget Kristiansen saken inn for fylkesmannen, slik den nye alkoholloven åpner for. Å nekte Jack's skjenking er usaklig forskjellsbehandling, hevdet Hanevik og hans advokat.

Etter å ha vært på stedet og sett nærmere på lokalene, fastslår fylkesmannens saksbehandler Anne Kjersti Sande at skjenkearealet i bowlinghallen er like godt skjermet som selskapslokalene og Peppes. Å nekte bowlingrestauranten øl og vin er derfor usaklig forskjellsbehandling, fastslår fylkesmannen.

- Ikke sammenliknbart Omgjøringen av saken er en smekk til kommunen. Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet, stemte selv mot skjenking, etter først å ha stemt for som leder av finansutvalget.

— Jeg snudde etter å ha sett på lokalene. Restauranten ligger i en sportshall, et sted jeg ikke ønsker at det skal skjenkes. Etter min mening er det ikke sammenliknbart med Peppes, sier Ohnstad, som nå tar fylkesmannens avgjørelse til orientering.

Enestående Førstekonsulent Anne Kjersti Sande hos fylkesmannen i Hordaland bekrefter at striden om Jack's er enestående. Fylkesmannen har aldri tidligere omgjort en skjenkesak fra Bergen i løpet av de tre årene det har vært adgang til å klage på slike saker.

Saker fra andre kommuner har vært omgjort, men ikke med en slik begrunnelse.

FÅR SKJENKE: Nå har Jack's spisested fått skjenkebevilling. Fylkesmannen har aldri tidligere omgjort en skjenkesak fra Bergen i løpet av de tre årene det har vært adgang til å klage på slike saker. (ARKIVFOTO: GIDSKE STARK)