Byggutvikling AS, som eies av Ole Rakner, klaget Fylkesmannen inn til sivilombudsmannen etter at førstnevnte etat ga kommunen sin støtte i saken.

Rakner og hans advokat Ståle Eeg Nielsen argumenterte med at det har oppstått nye forhold i saken, og at det ikke har vært likebehandling.

Sivilombudsmannen skriver i sitt svar at de ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket. De nye forholdene påvirker heller ikke saken. Etaten har heller ingen merknader til utregningen av tomteutnyttelse som kommunen og Fylkesmannen har lagt til grunn. «Tiltakshavere kan ikke kreve likebehandling med tilfeller som bygger på en uriktig lov— eller regelanvendelse», skriver Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen er Stortingets ombud for forvaltningen.

Komité for miljø og byutvikling avslo i fjor vår å godkjenne Svartediksveien 23, en utbygging med 19 leiligheter hvorav 15 allerede var solgt. Da hadde det gått 19 måneder siden naboene leverte sine første klager.

Komitévedtakene kan medføre at hele eller deler av byggene på rives. Aldri før har byens høyeste organ i byggesaker fattet vedtak som medfører at så store bygg må rives.

I desember avviste Fylkesmannen klagen fra utbygger, og fastholdt vedtaket i kommunen. Nå har også Sivilombudsmannen godtatt kommunens avgjørelse. Dermed går det mot riving i Svartediksveien.