Helse— og omsorgsdepartementet har i dag vedtatt en midlertidig forskrift for å hindre helseskader som følge av luftforurensning i Bergen kommune.

— Forskriften har sin bakgrunn i de erfaringene vi gjorde i midten av januar, da Bergen kommune med hjemmel i kommunehelseloven innførte kraftige reduksjoner i bilkjøringen. Etter få dager var luftkvaliteten igjen under faregrensen, men dessverre ikke permanent. Det vi gjør nå, er å gi Bergen et verktøy til å ytterligere forbedre luftkvaliteten. Dette er viktig for alle som bor og ferdes i Bergen, men særlig for astmatikere og andre med luftveissykdommer, sier Strøm-Erichsen.

Ifølge helseministeren er det mellom 5000 og 10.000 astmatikere og allergikere som rammes av luftforurensningen i Bergen sentrum.

Ikke kjøreforbud nå

— Dette gir oss muligheten, men vi kommer ikke til å innføre oddetalskjøring i helgen, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

— Men fra mandag vil det bli sambruksfelt langs motorveiene både fra nord og vest. Dessuten blir det satt opp ekspressbusser fra Åsane Senter til sentrum i rushtiden. Fra Bergen vest er det ikke planlagt ekspressbusser, sier Rastad.

Ekpressbusser fra Lagunen er allerede rute.

— Vi øker også innfartsparkeringen, og nå trenger ikke folk tenke på oblater, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima.

Den nye forskriften er laget av helsederpartementet og Bergen kommue i felleskap. Den trer i kraft med umiddelbar virkning, og innebærer at kommunen kan innføre partall- og oddetallskjøring innenfor den ytre bomringen. Forskriften gjelder ut året.

— Vi har gode målinger, og regner med at luftkvaliteten skal være god i helgen. Men vi har varslet tiltak fra mandag. Da tar trafikken seg opp igjen, og det er meldt kaldt og stille vær, sier byrådsleder Moica Mæland.

Hvis tiltakene ikke hjelper kan det blir aktuelt med par- og oddetallskjøring

Vil bøtelegge bilister

  • Forskriften innebærer også at kommunen får anledning til å innføre tiltak i forkant for å hindre at luftkvaliteten overskrider grenseverdiene. Dette er nødvendig for å oppnå en markert bedring av NO2-nivået, sier helse- og omsorgsministeren.

— Det er viktig at restriksjonene også kan håndheves, og nå vil det være mulig å gi bøter, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider også med Samferdselsdepartementet for å hjemle forskriften i vegtrafikkloven. Da kan det også skrives ut forenklede forelgg til bilister som bryter forskriften.

— Det er en veldig omfattende prosess som må til for å bøtelegge bilister ut ifra denne forskriften. Det krever blant annet at kommunestyret begjærer påtale. Derfor er det viktig å få forskriften inn i vegtrafikkloven slik at det kan skrives ut gebyrer, sier Mæland.

Par- og oddetallskjøring kan innføres «når kommunen anser at det foreligger overhengende fare for overskridelse».

— Det må være en ekstrem situasjon hvis vi skal ta i bruk ekstreme virkemidler. Vi kommer ikke til å innføre kjøreforbud for å påvirke preventivt, sier byrådslederen.

Bør Bergen kommune innføre par- og oddetallskjøring nå?