5. juni sendte Bergen kommune brev til driftsselskapet Totareform der de påpeker at flere av avtalene ikke følges opp. Ifølge BA er avtalen mellom Bergen kommune og Totalreform svært omfattende, og omhandler alt fra kvalitetskrav på varene som selges, profilmanual og selve driften på Torget.

Tatt bilder selv

Kommunen har selv tatt en runde på Fisketorget for å dokumentere hvordan det ser ut. I brevet til driftseskapet har de for sikkerhetsskyld lagt ved flere bilder.

Kommunen trekker frem flere ting som ikke er overholdt. Blant annet ble det for sesongen 2013 lovet at utstyret skulle tildekkes slik at det ikke fremstod som skjemmende. Bergen kommune ble også lovet at felles plastdekke var bestilt. Dette kom ifølge kommunen ikke på plass for sesongen 2013. — For 2014 ble vi igjen lovet at utstyret som blir stående etter endt markedsdag skulle dekkes til med felles plastdekke, og vi fikk fremvist prøver på plastdekke på møte i april. Fremdeles er dette ikke tatt i bruk av torghandlerne, skriver næringssjef i Bergen kommuen, Elin Sjødin Drange, i brevet.

- Forventer at de følger opp

Videre peker kommune på at det ikke er akseptabelt at det står biler parkert ved torgbodene. De understreker at bilen skal fjernes og at parkeringsforbudet gjelder for samtlige torghandlere.

De felles åpningstidene overholdes heller ikke og kommunen viser til at det et krav at kjernetiden fra klokken 09.00-17.00 på sommeren overholdes.

— Bergen kommune legger til grunn at Totalreform AS sørger for at gjeldende regelverk og inngåtte avtaler overholdes, skriver Drange.

Til BA sier Drange at de forventer at driftselskapet følger opp, og sørger for at denne type avvik ikke forekommer.

— Når det gjelder de tingene som er nevnt i brevet forventer vi at Totalreform tar grep for å sikre at alle aktørene overholder alle avtaler de har forpliktet seg til å overholde, sier hun til avisen.

BA har vært i kontakt med direktør i Totalreform Hans Petter Reed Skagen. Han opplyser at de jobber med et svar til kommunen denne uken. Han ønsker ikke å kommentere saken før svaret er levert.