— Det er vi som eier plassen, og kommunen kan ikke tvinge seg inn på annen manns eiendom, sa havnesjef Gunvald Isaksen til BT i går.

Bakgrunnen var byrådets forslag om å legge fremtidens bobilsenter til Ytre Tollbodkai. Området er et av flere som skal utredes i jakten på nytt sted å plassere bobiler etter at senteret på Slaktehustomten ble nedlagt.

- Kinkig tema

Men det viser seg at eierforholdene ikke er så enkle som havnesjefen mener. Begge de to eiendommene som utgjør kaiområdet, er formelt eid av Bergen kommune. I praksis er de forvaltet av Bergen og Omland Havnevesen (BOH), som bruker området til å leie ut parkeringsplasser.

— Dette er et litt kinkig tema. Det er tradisjon i alle byer at havnevesenet disponerer og leier ut arealene som er definert som havnearealer. I praksis er det dermed de som disponerer det, sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune.

I følge kommunens sakspapirer tjener Havnevesenet rundt 2,3 millioner kroner i året på å leie ut de 261 p-plassene på kaien. Svanes spør seg om det er god bruk av arealer.

— Fra vår side er det ikke fornuftig å bruke verdifulle sentrumsarealer til verken parkering eller bobiler. Spørsmålet politikerne må ta stilling til er hvor høyt de vil prioritere å ha et sentrumsnært bobiltilbud. Vi har pekt på noen mulige arealer, sier hun.

Etaten har foreslått å kombinere vanlig parkering fra september til mai, med bobilsenter i sesongen.

— Det er ikke så enkelt å gjøre som antydet. Mange av Havnevesenets leietakere har bruk for plassene hele året, sier styreleder for BOH, Kristian Helland.

Kan bli ny gjestehavn

Byråd Lisbeth Iversen er ikke overrasket over havnesjefens motstand, og sier at de er nødt å forholde seg til havnevesenets innvendinger. Likevel mener hun mye taler for Tollbodkaiene.

— Her får bobilene en plass nær sentrum, samtidig som et stort bygg skjermer mot Vågen. Vi ønsker ikke at utsikten fra verdensarvområdet skal være drøssevis av bobiler, sier hun.

Muligheten ligger der dessuten for å gjøre Tollbodkaien til servicesenter for en ny gjestehavn, påpeker Iversen.

GOD PLASS: På indre og ytre Tollbodkai er det plass til opptil 110 bobiler. Byrådet foreslår å jobbe videre med å gjøre dette til byens fremtidige bobilsenter. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE