27. mars 2007: Byråd Henning Warloe lover at den store bilparken til Bergen kommune skal bli blant de mest miljøvennlige i landet. Han vil bare bruke bensinstasjoner som tilbyr biodrivstoff til å tanke opp kommunens biler.

Innen 1. januar 2011 er målet at utslippene av CO2 fra Bergen kommunes biler skal reduseres med 25 prosent.

Innen 1. januar 2015 er målet å få halvert de samme utslippene.

- Det er en utfordring

Kommunen anslo så at bilparken deres slapp ut 1954 tonn med CO2 i 2007. Dette var ikke faktiske tall, men et estimat. Tre år senere var utslippene 1894 tonn, en reduksjon på 60 tonn, eller tre prosent, i forhold til utgangsåret 2007.

Skal målet om 25 prosent reduksjon nås i 2011, må man ned i et utslipp på 1466 tonn CO2 i året, langt under det som har vært sluppet ut de siste årene.

- Det er en utfordring, medgir Liv Røssland, byråd for finans, konkurranse og omstilling.

- Vi må strekke oss

Og det blir kanskje en enda større utfordring å nå målet om halvering innen 2015. For flertallet av dagens biler går på diesel.

- Vi skal kjøpe inn 60 nye biler til hjemmesykepleien.  Da kommer vi til å sørge for å få biler som er mer miljøvennlige, men det tar tid å endre dette. Likevel må vi strekke oss for å nå målet, sier hun.

Nå satt ikke Røssland eller Frp i byrådet i 2007, og Henning Warloe er for lengst dratt til Oslo, som stortingsmann.

- Men ikke i oljelandet

Da han var byråd, uttalte han at kommunen skulle være en pådriver for å bygge ut tappestasjoner for biodrivstoff. Warloe truet med at kommunen kun skulle fylle drivstoff til bilene hos bensinstasjoner som tilbyr biodrivstoff. Men du skal kjøre langt for å få tak i dette, med mindre du bor i Fyllingsdalen.

- Det er utrolig at det kun er Statoil i Fyllingsdalen som tilbyr bioetanol i hele kommunen. I Europa er det jo tilgjengelig overalt, men ikke i oljelandet Norge, sier Røssland oppgitt.

- Det blir vanskelig å innfri

I 2007 overførte kommunen de fleste bilene til Leaseplan Norge AS, men noen år etter kom blant annet brannvesenets og Bydrifts biler også inn her. Det betyr at det er kommet flere biler til enn det var i 2007. Som følge av dette har bilparken blitt større og antall kilometer økt.

- Bakgrunnen for svak nedgang i det totale CO2-utslippet i 2010 er derfor i hovedsak det økte antallet biler som nå er med i beregningsgrunnlaget, sier Røssland.

- Vi har klart å redusere utslippet per kjørte kilometer, fordi vi anskaffer biler med lavere utslipp. Det er ingen tvil om at det blir vanskelig å innfri løftet fra 2007, men vi skal strekke oss, sier byråden.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!