— Vi forbereder oss på konkurransen når vi får full barnehagedekning, sier oppvekstbyråd Hans Carl Tveit.

— I fremtiden vil ikke foreldrene nøye seg med en barnehageplass. De vil vite hva barnehagen kan tilby barna. Da må de kommunale barnehagene være minst like gode som de private, sier Tveit.

Arbeidsgiveransvar

Tveit mener det er helt naturlig at kommunen bruker penger på å profilere de 59 kommunale barnehagene.

— Det er både et arbeidsgiveransvar og en forberedelse på konkurransen som vil komme, sier Tveit.

Kommunaldirektør for oppvekst, Anne Marit Presterud har derfor invitert samtlige kommunale barnehagestyrere til et møte i mai.

— Vi må bevisstgjøre våre ansatte om hva vi kan tilby. Alle skal dras med, sier hun.

Ulike modeller

Mange private barnehager vet allerede å friste foreldrene. Skjærgårdsbarnehage, gårds- og friluftsbarnehager, idrettsbarnehager og så videre.

— Vi må finne ut hvordan vi skal profilere de kommunale barnehagene, samlet og enkeltvis, sier Presterud.

Men det er ikke kommunens egne folk som skal stå for dette arbeidet. I økonomiplanen er det satt av en million kroner til prosjektet. Oppdraget har vært på anbud. Vinner ble kommunikasjons- og reklamebyrået «Orangeriet».

— Hvorfor gjør dere ikke jobben selv?

— Vi bygger og godkjenner barnehager og har satt alle våre ressurser inn på det, sier kommunaldirektøren.

Daglig leder Kari Øritsland i Orangeriet har ikke rede svar når BT spør hvordan de kommunale barnehagene skal selge seg:

— Vi har akkurat fått oppdraget og vil gjennomføre en strategisk prosess nå i vår. Det er naturlig å bygge videre på visjonen om oppvekst som viktig for å skape en god kommune, sier Øritsland.