— Personer i Bergen som er berørt, kan ta kontakt med oss. Det kommunale støtteapparatet vil gjøre sitt ytterste for å bistå, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Ved inngangen til 2005 bodde det 366 indere, 355 pakistanere og omlag 100 afghanere i Bergen. Det er ikke kjent hvor mange som eventuelt har familie i de berørte områdene.

Henvendelser til kommunen kan rettes til informasjonssenteret i Bergen rådhus, eller på telefon 5556 5280 mellom kl 08 og 15.30.