Det er bystyret som har bestilt forvaltningsrevisjonen om kommunens saksbehandling i byggesaken i Svartediksveien 23.

Knusende rapport

I går ettermiddag var rapporten ferdig. Resultatet er knusende for byggesaksetaten. I samtlige fem problemstillinger som er undersøkt, konkluderer kommunerevisjonen med at etaten har gjort en for dårlig jobb:

  • I en forhåndskonferanse med utbygger i januar 2000 avklarte ikke kommunen hvilke rammer som gjaldt. I stedet for den gjeldende planen for området brukte kommunens saksbehandlere en kommunedelplan som ikke var vedtatt på det tidspunktet.
  • Rammetillatelsen som ble gitt i september 2000 burde ikke vært gitt. Revisjonen stiller spørsmål ved om det forelå særlige grunner til å gi dispensasjon, slik som loven krever. I alle tilfelle burde den vært lagt frem for politisk behandling, mener revisjonen.
  • Da kommunen i 2004 ga endringstillatelse til Rakners firma Byggutvikling, brøt de med regelverket. Dette «synes å ha vært forhastet og fremskyndet. Revisjonen mener at saksbehandlingen ikke var i samsvar med regelverket», heter det i rapporten.

Saksbehandler var på ferie

Revisjonen stiller også spørsmål ved hvorfor etaten behandlet søknaden på 30 dager, mens saksbehandleren som kjente saken var på ferie.

  • Kommunen burde krevd utsettelse av prosjektet da daværende grunneier og tiltakshaver klaget på endringene som Byggutvikling hadde gjort i prosjektet. «Forholdet er etter vår mening alvorlig, og vi stiller spørsmål ved hvorfor etaten ikke vurderte sanksjoner mot ansvarlig søker (Byggutvikling, red.anm.)» heter det.
  • Fagetaten foretok ikke de kontrollene de burde når klagene kom inn. Blant annet ble det ikke utført kontrollberegning av graden av tomteutnyttelse (TU). I stedet baserte man seg på Rakners egne tall. I tillegg blandet man sammen naboer når det gjaldt avstandskrav til nabohus.

**Les også:

Byråden slakter rapporten**

Rapporten, som er signert kommunerevisor Ole Hopperstad, anbefaler administrasjonen å lære av feilene som er begått. Blant annet mener revisjonen at byggesaksetaten må få større juridisk kompetanse, utarbeide klare rutiner for kommunikasjon og hindre for stort arbeidspress på de ansatte.

— Vil brukes i retten

Ole Rakners advokat Magne Revheim sier han har ventet i spenning på rapporten, og tror den vil få betydning for den pågående rettssaken mellom beboerne i Svartediksveien og Rakner.

— Det tror jeg absolutt. Vi har brukt to uker på å belyse mangelen på saksbehandling som har vært i Bergen kommune. De klarte å treffe helt ulike vedtak, som gjorde det uforutsigbart for utbygger, sier Revheim.

Han vil lese rapporten så snart som mulig. Søksmålet fra beboerne er utsatt i påvente av endelig avgjørelse på byggesaken. Men rapporten kan også få betydning for et eventuelt erstatningssøksmål fra Rakner mot kommunen.

— Vi har varslet et etteroppgjør mot Bergen kommune. Det søksmålet er stilt i bero, men vi vil lese rapporten nøye i forhold til det også, sier Revheim.

Ole Rakner hørte interessert på BTs gjennomgang av rapporten, men ville ikke kommentere den.

FØLJETONG: De tre blokkene i Svartediksveien er blitt en byggesaksføljetong. Fagetaten i kommunen gjorde ingen kontrollberegning av graden av tomteutnyttelse (TU). I stedet baserte man seg på Rakners egne tall.
BERGENS TIDENDE