• Det er sterkt bekymringsfullt at en huseier spekulerer i boligsituasjonen for mennesker som har det vanskelig, sier daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon i Bergen.

— Dette har vært en samling av rusmisbrukere, romfolk, barn og ungdommer som nettopp er ferdig med barnevernet. Flere sårbare grupper bor sammen. Det er svært uheldig, sier han.

Bymisjonen varslet i sommer kommunen om forholdene i Vestlundveien, etter at de var i kontakt med en 18 år gammel jente som fikk bostøtte fra sosialtjenesten. 18-åringen skal ha vært redd for å bo i huset fordi hun ikke kunne låse døren til rommet sitt.

Varslingen førte til at Etat for sosiale tjenester ba sosialkontorene om å forsøke å finne bedre botilbud til brukerne som bodde der.

— Vi gjorde også sosialtjenesten i bydelene oppmerksom på at adressen ikke var godkjent for utleie, sier Jostein Hestnes, leder for etat for sosiale tjenester.

I dag er det færre enn fem av beboerne på adressen som mottar stønad fra sosialtjenesten i Bergen kommune, ifølge Hestnes.

Han understreker at det vanligvis er leietaker og utleier som skriver leiekontrakt, og at sosialtjenesten betaler ut støtte til husleie. For enkelte av sosialtjenestens brukere er det vanskelig å komme seg inn på leiemarkedet, påpeker Hestnes.

Bymisjonen frykter at det kan bli vanskelig for leietakerne å finne seg et annet sted å bo dersom hybelhuset stenges.

— Mange av disse stiller bakerst i køen på leiemarkedet, og det kan bli svært vanskelig for dem å finne et annet sted å bo. Men når folk lever under slike forhold, så kan vi ikke la være å påpeke det, sier sosionom Øyvind Kalsås.