Partene i rettssaken mellom boligselskapet Ladegårdsgaten 64-76 og Bergen kommune møttes igjen i Bergen tingrett mandag.

Der kom det blant annet frem at beboerne i Ladegårdsgaten 64-76 ble informert om at Bergen kommune skulle bygge en vann— og avløpstunnel i området i 1997. Og at de i den forbindelse sendte et brev til kommunen hvor de varslet om at bygårdene sto på løsmasser og at byggene hadde setningsskader. Beboerne ba kommunen om å foreta de nødvendige undersøkelser før de gikk i gang med byggingen.

- Ringe en bjelle

Det var Kjellaug Hodnekvam, som var styreleder på det tidspunktet, som sendte brevet til kommunen.

— Dette brevet burde gitt kommunen noe å tenke på. Det burde ringt en bjelle, sa Kjellaug Hodnekvam i Bergen tingrett.

- Hva burde kommunen ha gjort? spurte advokaten til beboerne, Eivind Pundsnes.

— De burde gjort de nødvendige undersøkelsene, som for eksempel grunnvannsundersøkelser, svarte Hodnekvam.

Burde foretatt undersøkelser

Et av argumentene til beboerne er at tunnelen har ført til grunnvannssenking i området, og at dette igjen har ført til store setningsskader på byggene.

I retten mandag påpekte advokat Pundsnes at det i Oslo blir utført grunnvannsmålinger når det skal bygges lignende tunneler der. Han mente Bergen kommune burde foretatt grunnvannsmålinger også under Ladegårdsgaten, etter at de fikk brevet fra Hodnekvam.

— Det er lett i etterkant å si at det skulle ringt en bjelle. Men det er også store geografiske forskjeller her og i Oslo, sa Arne Gabriel Svendal fra vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Det var Svendal som var byggeleder for vann - og avløpstunnelen som ble bygget i 97/98. Han videresendte brevet fra Hodnekvam til firmaet som skulle sjekke byggene i Ladegården før byggingen av tunnelen.

Men ifølge advokat Pundsnes burde kommunen også sendt brevet til et firma som skulle gjøre geologiske undersøkelser for kommunen. Dette ville hatt stor betydning for de endelige beslutningene som ble tatt i forbindelse med tetting av tunnelen.

— Jeg antar at dette ikke ble gjort. Jeg kan ikke dokumentere det, sa Svendal

- Men ville dette brevet hatt en betydning for dem? spurte Pundsnes.

— Jeg antar det, svarte Svendal.

Kastet viktig dokumentasjon

Før tunnelen ble bygget, dokumenterte kommunen tilstanden til bygårdene i Ladegårdsgaten. Deler av denne dokumentasjonen er borte. I utgangspunktet plikter kommunen å sende slik dokumentasjon videre til Byarkivet, men dette ble ikke gjort.

— Kommunen har ikke klart å ta vare på dokumentasjonen, i strid med egen arkivinstruks. Dette er sentralt når retten skal vurdere før-tilstanden på bygget, sier Pundsnes til bt.no.

Pundsnes gjorde også et poeng av at Svendal ikke kjente til kommunens egne arkiveringsinstrukser.

- Hvem er det som har ansvaret for å arkivere slik dokumentasjon? spurte Pundsnes.

— Det er nok mitt ansvar, svarte Svendal.

Tirsdag skal partenes sakkyndige uttale seg i Bergen tingrett.