• Det er helt sprøtt, men vi gjør det, sier ordfører Magne Rommetveit. Stord formannskap bevilget i dag 570.000 kroner for å holde «føden» åpen i sommer.

LENA VERMEDAL

Stord er vertskommune for sykehuset og tok i dag vertsansvaret helt ut.

-Vi smeller til, men vet ikke hva Fylkesmannen vil si om dette, sier ordfører Magne Rommetveit til Bergens Tidende.

Møtet med de over tretti gravide på Stord i går kveld gjorde inntrykk på den garvete kommunepolitikeren.

-Jeg så hvor redde de var. Grimasene, og de skjelvende knærne var ikke til å misforstå.

Garanti mot utrygghet

På vei til Matre i dag gjorde formannskapet på Stord enstemmig vedtak om å stille økonomisk garanti for en helårsåpen fødeavdeling på Stord.

«For å hindre mer uvisse hjå vordande mødre og fedre vedtek formannskapet å løyve kr 570.000 som garanti for full helårsdrift ved fødeavdelinga» står det i vedtaket..

I fjor fikk Sunnhordland garantier for at akuttberedskapen og fødeavdelingen skal opprettholdes på Stord. Vedtaket om feriestengning tolker ordføreren som et brudd på dette løftet.

— Tør ikke annet

— Dette kom helt overraskende på meg. Det er helt fantastisk og viser at Stord tar vertsrollen på alvor, sier Meidell Vaage.

-Vil dere holde ferieåpent nå?

— Tror du vi tør noe annet, kommer det kjapt tilbake.

Direktøren har fått mye verbal juling siden meldingen om feriestengning kom i februar. Nå skal styret og ledelsen i Helse Fonna se på tilbudet fra Stord.

— Hva synes du om at kommuner ser seg nødt til å bla opp for å sikre basisfunksjoner?

-Dette bør være et alvorlig signal til sykehuseieren. Det er en kjensgjerning at Vestlandet kommer skjevt ut når det gjelder overføringer fra Staten.