-Dette ante eg ikkje, men eg er dessverre ikkje overraska, seier Olga Burdahl, ein av fem naboar som har ført ein årelang kamp for nattero i nabolaget.

Saka mellom naboane og utestaden har versert i kommunen, hjå Fylkesmannen og Sivilombodsmannen, med advokatbistand på begge sider.

-Gjekk ikkje an å bu

  1. april 2008 gjorde Høyanger Næringsutvikling AS, der kommunen er største eigar med 49 prosent, eit administrativt vedtak om å gje Nobel Pizza 50.000 kroner i «tilskot til advokatbistand i forbindelse med støyproblem/nabo».

I haust fekk utestaden nye eigarar, og Olga Burdahl fortel at støyproblemet er mindre no enn då det stod på som verst. Blant anna har utestaden flytta inngangen over på motsett side av bygget.

-Tidlegare gjekk det omtrent ikkje an å bu her, seier Burdahl, som er næraste nabo tvers over gata for Nobel Pizza.

— I helgane starta det som regel i 23-tida med full rulle, opne dører, høg musikk og skrik og skrål utanfor huset fram til 03.00–04.00 på natta.

At Burdahl ikkje er spesielt overraska over at kommunens næringsselskap betalte advokatutgifter for motparten, grunngir ho slik:

— Eg opplevde at kommunens behandling av saka aldri var til vår fordel. Så dette forbausar meg ikkje, men det er jo sjølvsagt heilt gale.

-Ikkje berre til advokat

Dagleg leiar Petter Sortland i Høyanger Næringsutvikling (HNU) stadfestar at dei gav tilskot til utestaden, men meiner teksten i vedtaket er noko misvisande.

-Vårt bidrag gjekk blant anna også til å få tatt støymålingar. Slik sett har HNU sitt bidrag vore med å få fram den løysinga som partane lever med i dag, seier Sortland.

Men advokat Robert Fonn, som representerte naboane, meiner det er høgst oppsiktsvekkjande at eit næringsselskap vel å støtte den eine parten i ei konflikt av denne typen.

— Dette er mildt sagt spesielt. Eg har aldri opplevd liknande. Det er nesten uverkeleg, seier Fonn.

— Her fattar kommunen vedtak som ikkje går vår veg, samtidig som næringsselskapet deira har gjeve motstandaren økonomisk bidrag til å fremme sitt syn.

Fonn fortel at han og klientane følte seg motarbeida frå første stund i den kommunale sakshandsaminga, og at kommunen fekk skarp kritikk da Fylkesmannen vurderte saka.

Ok, tykkjer ordførar

Ifølgje Fonn kan det økonomiske bidraget frå næringsselskapet faktisk ha spela ei rolle i den årelange tvisten, der hans klientar måtte slå seg til ro med eit kompromiss.

— Den langvarige saka har vore ei belastning for mine klientar, og det økonomiske bidraget kan ha hatt ein direkte konsekvens for utfallet og korleis denne saka vart avslutta, seier advokaten.

Ordførar i Høyanger, Kjartan Longva, er også styreleiar i Høyanger Næringsutvikling AS. Han ser ingen grunn til å kritisere den aktuelle tildelinga, og er ikkje spesielt begeistra for at Bergens Tidende vel å omtale denne saka.

— Eg synest det er heilt ålreit for HNU å hjelpe ei bedrift på denne måten, seier Longva før han legg på.

Arkivfoto: Heidi Hattestein