— Vi skal selvfølgelig dekke alle utgifter hun har hatt med dette, med å bo andre steder og så videre, sier Søderstrøm, som har ansvar for de kommunale leilighetene.

— Hva med erstatning for tapt helse?

— Det blir mer hypotetisk, så det får vi eventuelt komme tilbake til.

— Nybø sier hun er blitt behandlet veldig dårlig i denne saken av BBB. Hva har du å si til det?

— Vi kan ikke annet enn å beklage at hun er blitt påført alt dette. Hun har hatt rett i at det var muggsopp i leiligheten hele tiden. Vi har prøvd å finne ut av hva som har vært galt, men har ikke klart å finne noe.

Ifølge mikrobiolog Finn Langvad er det mulig at kommunen kan ha sjekket for sopp uten å finne akkurat denne typen.

— Denne soppen ble første gang oppdaget i USA i 1994, så den er ikke så veldig kjent. Men jeg vil ikke være den som plasserer skyld her, sier Langvad, som ble hyret inn av kommunen for å sjekke leiligheten etter at Nybø satte advokat Odd Drevland på saken nå i høst.

— Men hvorfor har Nybø aldri fått sett rapporten fra denne testen?

— Alle slike dokumenter er selvfølgelig offentlige, så det kan jeg ikke svare på, sier Søderstrøm.

— Nybø har fått tilsendt er et skriv om hva som må gjøres med sopp. Hvorfor er det sendt hvis dere ikke visste at det var sopp?

— Det var et mer generelt skriv i tilfelle det var sopp, sier Søderstrøm.

Kommunen har tilbudt Nybø ny leilighet så snart det lar seg gjøre, og nå skal hun i stor grad få velge hvor hun vil bo.

— Hva gjør dere nå med leilighetene i Frydenbølien?

— Vi skal først finne ut om problemet er lokalt i Nybøs leilighet. Hvis det ikke er det, vil vi få testet alle de berørte leilighetene. Og så skal vi gjøre de utbedringer som skal til for å få soppen bort, sier Søderstrøm.

Kommunen har 60 leiligheter i de tre blokkene i Frydenbølien, og komplekset ble bygget i 1989.