I går skrev BA at Club Erotica-gründerne Ronny Landro og Ronny Lauritsen planlegger å åpne klubben i juni i MC-klubben Unions lokaler i Osveien. Ifølge avisen er lokalene allerede solgt.

— Jeg er feilsitert. Lokalene er ikke solgt. Det har vært forhandlinger, og det er fortsatt kontakt mellom partene, sier Bjørn Meltzer, som er juridisk rådgiver for Club Erotica.

Truer Union med mulkt

Dersom sexklubben får kjøpe lokalene, så overtar de forpliktelsen til å skaffe bruksendring. Og det tar tid.

— Normal saksbehandling er rundt to måneder. I saker med stor samfunnsinteresse kan man forsere behandlingen for å bli fortere ferdig. Men det er lite som tyder på at dette er en søknad som ligger til rette for å bli et løft for byen, sier byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune.

Før en eventuell søknad kan sendes, må eieren engasjere fagfolk for å dokumentere at kommunens krav er oppfylt.

Eierne av klubblokalene til Union MC - Osveien 16 AS - fikk pålegg om å søke om bruksendring 12. februar. Fristen var 12. mars.

— Vi har ikke hørt noe ennå, sier Fagerbakke, og forteller at kommunen vurderer tvangsmulkt og forelegg for brudd på Plan- og bygningsloven.

Regulert til gravlund

— I tillegg til fysiske forhold som rømningsvei, brannsikkerhet, parkeringsmuligheter, atkomst, etc., vil også forholdet til naboene og hva området er tenkt brukt til være en del av vurderingen av en søknad, sier Fagerbakke, som ikke vil spekulere i utfallet av en søknad om bruksendring til sexklubb.

Dersom et avslag fra administrasjonen blir påkjært, får politikerne saken til behandling.

— At området er regulert til gravlund, hvilken innvirkning kan det få på en søknad om bruksendring?

— Det vil være en del av beslutningsgrunnlaget, men neppe tungtveiende.

Funnet investor

Ifølge BA i går har de to gründerne planer om å etablere flere klubber i Bergen. Avisen skriver også at Ronny Landro og hans kompanjong har funnet en investor som vil låne dem 2,5 millioner kroner til lokalene. - Han er kun med som långiver på sidelinjen. Han skal verken være eier eller driver av stedet, sier advokat Bjørn Meltzer, som er juridisk rådgiver både for Union MC og Club Erotica.

— Er det din idé at Club Erotica skal overta klubblokalene til Union?

— Nei, det er helt tilfeldig. Jeg har heller ikke vært delaktig i forhandlingene.

— Hvorfor flytter Union?

— Fordi Osveien 16 som eier lokalene ønsker å selge.

Meltzer vil ikke si noe om hvor Union MC vil flytte. - Men de har ikke planer om å legge ned. De ønsker bare ro rundt klubben.