Fem huseiere fikk 1.690.000 kroner i erstatning, og kommunen måtte i tillegg betale 720.000 i saksomkostninger. Nå har byrådet bestemt seg for ikke å påta seg 2,4-millionersregningen uten kamp.

— På anbefaling fra kommuneadvokaten vil kommunen anke dommen. Det er alt jeg kan si nå, opplyser byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

Måtte flytte ut

Huseierne vant nylig frem i Bergen tingrett etter at Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) solgte dem leiligheter uten å opplyse om fare for soppangrep. Da Sigrid og Hans A. Rasmussen og de andre beboerne i huset begynte å undersøke leilighetene sine for to år siden, fant de sterke soppangrep. Til Bergens Tidende fortalte Rasmussen i forrige uke at de i 1994 spurte direkte om soppundersøkelser før de kjøpte leilighet. De fikk beskjed om at sopp ikke var påvist.

Kommunen skal imidlertid ha holdt hemmelig en ekspertrapport som konkluderte med stor fare for sopp. Beboerne har siden høsten 2000 måttet rehabilitere leilighetene for store summer. De måtte i lengre perioder flytte ut.

Ikke overrasket

Etter gårsdagens behandling i byrådet, skal det endelige ankevedtaket gjøres fredag - under siste byrådsmøte før sommeren.

— Det eneste som kan forandre vår beslutning er at det skulle komme nye momenter i saken, sier byråd Knudsen.

— Hvilke forhåpninger har du for utfallet i lagmannsretten? - Det ønsker jeg ikke kommentere.

For advokaten til de fem huseierne, Cathrine Murstad, var anken verken overraskende eller forventet.

— Fristen er i midten av juli. Slik er systemet. Vi får se på hvilket grunnlag kommunen vil anke. Men etter vår oppfatning er tingretten kommet til riktig resultat. Vi kan ikke se hva nytt som skulle komme frem i lagmannsretten.