Kommuneadvokat Helge Strand bekrefter at dommen som falt for en måned siden, nå er anket videre til lagmannsretten. Hege Hammersland-White (37) vant saken i tingretten, men må nå ta en omkamp i retten.

Ankegrunnlaget er at kommunen er uenig i rettens bevisvurdering. Man aksepterer ikke at det er noen direkte årsakssammenheng mellom langtidssykdom og giardiasmitte, som var utgangspunktet for søksmålet mot kommunen. Det er uklart når saken kan komme opp for en høyere rettsinstans.

Vant

Bergen kommune har fått to rettsavgjørelser mot seg i giardiasaker. Begge avgjørelsene må gjennom en ny runde i rettsapparatet.

Ingebjørg Høyland (49) var den første som gikk til retten med sitt krav om at Bergen kommune måtta ta på seg ansvaret for at hun har vært syk i nærmere syv år etter å ha blitt smittet av Giardia.Hun fikk fullt medhold i Bergen tingrett i fjor høst og ble tilkjent en erstatning på 800.000 kroner. Kommunen har anket dommen. Ny saksbehandling er berammet i Gulating lagmannsrett i september i år.

Ny runde

I den siste saken var det Hege Hammersland-White (37) som trakk Bergen kommune for retten. Hun ble hardt rammet da hun drakk vann fra Svartediket høsten 2004, og var sykmeldt i årevis med med store plager. Da hun ikke fikk noen kompensasjon fra kommunen gikk hun til retten. Også hun vant frem med sitt krav i første omgang.Tingretten mente at det var en klar sammenheng mellom sykdommen hennes og det faktum at hun ble giardiasmittet. I hennes tilfelle ble det ikke utmålt noen erstatning. Hensikten var først og fremst å få plassert ansvaret hos Bergen kommune.

30 saker

Bergen kommune forhandler samtidig med omkring 30 personer som har vært langvarig syke etter giardiaepidemien, og som mener de har berettigede krav. Håpet fra kommunens side er at disse sakene skal kunne holdes utenom rettssalen, og at det skal være mulig å komme frem til minnelige ordninger med de fleste. Bergen kommune var forsikret for 30 millioner kroner i Forsikringsselskapet Gjensidige.

Fortsatt syke

Alle disse millionene er forlengst brukt opp. I alt kom det inn omkring 500 krav om økonomisk kompensasjon etter giardiautbruddet. Over 300 krav er imøtekommet med store eller små beløp.De som nå gjenstår, dreier seg hovedsakelig om kompliserte problemstillinger knyttet til ME (kronisk tretthetssyndrom). Flere av de 30 er fortsatt syke, syv år etter at de ble smittet.