Derfor anker de Bergen tingretts dom i sak om erstatning etter giardia-sykdom inn for Gulating lagmannsrett.

Bergen kommune er dømt til å betale erstatning for lidt og fremtidig inntektstap og påførte utgifter i forbindelse med saksøkers giardiainfeksjon.

— Jeg er dypt skuffet og målløs over at de kan gjøre noe sånt. Det eneste gale alle vi Giardia-ofrene har gjort, er å drikke vannet til Bergen kommune og så skal vi få en sånn belastning i etterkant. Jeg mener selvfølgelig at den første dommen var riktig, for det er ingenting annet jeg har fått ME av enn Giardia’en, sier Ingebjørg Høyland.

Hun er ikke informert om avgjørelsen når vi tar kontakt.

— Jeg får ta den belastningen denne anken vil medføre og nå må jeg bare samle krefter, sier hun.

Forståelse for motparten

— Byrådet har valgt å følge en klar anbefaling fra kommuneadvokaten, som mener at tingretten har lagt til grunn feil rettsanvendelse når man mener at det er ført bevis for en sammenheng mellom giardia og kronisk tretthetssyndrom, også kalt ME, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Jeg har stor forståelse for at byrådets avgjørelse vil oppleves som en belastning for den annen part og andre giardiasyke, men mener at det er viktig at alle saker behandles så korrekt og rettferdig som mulig, sier Mæland i en pressemelding.

— Den juridiske begrunnelsen for å anke dommen er at Bergen kommune mener tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse er uriktig. Høyesterett har i flere avgjørelser fastlagt hvordan ulike bevis skal vektlegges i denne type saker, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Advokatene Eva Drageset og Siren Prteto har representerer mange av Giardia-ofrene.

— Det var ingen uventet avgjørelse, men det er jo veldig trist. Det betyr en ny runde i rettsapparatet for denne saken og selv om alle sakene er individuelle og det ikke er gitt at de andre får samme resultat, så ga dommen håp om at vi var nå var kommet et steg videre. Men nå er vi tilbake til start, så mange vil nok bli skuffet over dette, sier Preto.

Hva synes du om at Bergen kommune anker dommen ? Si din mening her.