Det sier informasjonsdirektør Robert Rastad. Han vil ikke kommentere den pågående straffesaken, men avviser på det mest bestemte at kommunens rutiner er slappe, slik det ble sagt fra en av kommunens enhetsledere.

– Nei, jeg opplever ikke det. Vi har et svært godt digitalt system og rutiner som gir oss god kontroll på dette.

  • Alle fakturaer skal godkjennes av to personer uansett beløpsstørrelse.
  • Kommunen har etablert en egen internkontrollenhet som kontrollerer alle fakturaer over et gitt beløp.
  • I tillegg kjøres det løpende kontroll av noen enkeltfakturaer fra alle resultatenhetene i kommunen.

– Hva skjer med dem som bryter fullmaktene?

– Det skjer heldigvis svært sjelden. Den enkelte sak må vurderes, og så vil man eventuelt få en oppfølging.

– Til tross for den gode kontrollen sitter det i dag en kar tiltalt for bedrageri. Viser ikke det at kontrollen er for dårlig?

– Ditt spørsmål berører den konkrete saken, og jeg ønsker ikke å kommentere den, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi gjør alt vi kan for å sikre at vi ikke får situasjoner der det skjer misbruk.

– Sjekker dere kredittverdigheten til ansatte med innkjøpsansvar?

– Det kjenner jeg ikke til og jeg er heller ikke sikker på om vi har anledning til dette. Jeg er også i tvil om det vil bidra til å bygge et godt tillitsforhold mellom overordnede og underordnede i kommunen.

– Er det vanlig at kommunen betaler regninger for varer som beviselig er levert til ansatte?

– Nei, selvsagt ikke.