Spisestedet Merenda sendte i vår søknad om å få bruke deler av torget på Nesttun til uteservering.

I april ble søknaden godkjent, men kommunen krevde 32 813 kroner i leie. Problemet var bare at Bergen kommune ikke eier torgarealet restauranten ville bruke.

Etter en klage fra Merenda ble summen redusert, men fortsatt ville kommunen ha betalt.

— For oss er denne summen betydelig. Det er ikke slik at folk ville rent ned dørene våre om vi kunne ha servert ute, det ville snarere vært et supplement til den allerede eksisterende kundemassen vår. Forslaget fra kommunen medfører at vi ikke kan tilby uteservering uten å gå med underskudd, sier daglig leder Mona Mekki til Fanaposten.

Til bt.no utdyper Mekki frustrasjonen.

— Vi ble veldig fortvilet og så at vi ikke kunne betale leien. Vi fikk en liten reduksjon, men var fortsatt altfor dyrt, sier hun.

Beklager leietabben

Merenda leier lokalene sine av Nesttunvegen 98 AS, som er eid av selskapet Zurhaar Holding.

Spørsmålet her går på om vi har lov å kreve leie for grunn som kommunen ikke eier. Det har vi selvsagt ikke. Gjermund Åbergsjord i Grønn Etat

Da Fanaposten tok kontakt med Grønn etat i kommunen, skjønte de fort at de ikke hadde rett til å kreve leie av arealet på torget.

— Her har vi nok tabbet oss litt ut. Spørsmålet her går på om vi har lov å kreve leie for grunn som kommunen ikke eier. Det har vi selvsagt ikke, sier landskapsarkitekt Gjermund Åbergsjord i Grønn etat til avisen.

— Vi har rett og slett vært litt for raske da vi trakk denne konklusjonen. Da klagen ankom oss så vi på det som et ønske om redusert pris, og revurderte derfor heller ikke eiendomsgrensene. Vi har gjort dette i beste mening, og det er ikke noe annet å gjøre enn å beklage for den feil jeg har gjort, og den ulempe dette har medført for Mona Mekki og Merenda AS, sier han videre.

- Godt løst av kommunen

Etter å ha innsett tabben har Åbergsjord vært i kontakt med Mekki og gitt beskjed at de nå kan etablere uteserveringen.

— Jeg snakket med Åbergsjord og jeg synes slutten på saken er blitt veldig fin. Åbergsjord er en utrolig imøtekommende person og innrømmet fort at kommunen hadde gjort en feil. Han sa også at han syntes det var veldig bra at jeg tok kontakt med Fanaposten og fikk ordnet opp i det hele, sier hun.

Dermed kommer den etterlengtede uteserveringen snart.

— Vi er klare. Skjenkebevilling har vi hatt på plass lenge, så nå må vi bare rigge til på torget, sier Mekki.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

FÅR SERVERE UTE: Restaurant Merenda på Nesttuntorget får likevel ha uteservering - uten å betale leie til Bergen kommune.
MERENDA