— Vi kan heller ikke gå rundt og sjekke vedlikeholdsprosjektene til eierne. Men vi kan reagere når vi får tips om at noe er uforsvarlig eller til fare. Slike tips har vi mange eksempler på fra naboer eller forbipasserende. Hvis fasaden er farlig, må vi følge det opp, sier byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF).

— Man prøver å løse utfordringer ved å isolere godt og etterleve energikrav, og så får man andre utfordringer. Det har vært mye murbygg og betong gjennom tiår i Bergen, men nå snur pendelen. Stadig flere utbyggere satser på tre. Antakelig er mye av den tradisjonelle måten vi bygget på tidligere mye mer bærekraftig enn hva vi trodde, sier han.