Legen har vært fastlege i en kommune i Hordaland siden 2006, og skal ha vært i kontakt med et stort antall personer.

— Vi fikk informasjon fra kommunen som ga grunnlag for å stille spørsmål om utdanningspapirene var ekte, sier fylkeslege Helga Arianson.

Hun har anmeldt ham til politiet, med mistanke om dokumentfalsk og falsk identitet.

Dømt for bedrageri

Legen er norsk statsborger, men av utenlandsk opprinnelse. Han har opplyst å være utdannet lege fra et universitet i Øst-Europa i 1991. Samtidig skal han ha gått på ungdomsskole i sitt hjemland i 1994.

Han har en rekke forhold bak seg som gjør at fylkeslegen er alvorlig bekymret:

  • Siden 2005 har legen seks tilsynssaker i Helsetilsynet. En av dem er fortsatt til behandling.
  • Hans praksis i Odda på slutten av 90-tallet ble ikke godkjent. Ny praksis ved Haukeland sykehus i 2001 ble godkjent.
  • Bergen tingrett dømte ham i 2004 for forsikringsbedrageri for mellom 30.000 og 40.000 kroner. Han innrømmet forfalskning av legeattester og fikk 30 dagers ubetinget fengsel.
  • I november 2010 ble han politianmeldt av to pasienter for grov uforstand i tjenesten. Han skal blant annet ha tilbudt en pasient penger i bytte mot sex. Politiet vil ikke kommentere anmeldelsene utover at de er knyttet til tjenesteutøvelsen og legens livsførsel.

På bakgrunn av dette ble legen nylig enig med arbeidsgiveren om at han måtte slutte.

  • Summen av alt dette gjør at vi er alvorlig bekymret for denne legen. Han er nå sluttet i Hordaland, men vi skal sørge for at oppfølgingen ikke glipper, sier Helga Arianson.

Frykter falsk identitet

Hun har flere ganger stilt spørsmål om legen bør beholde sin autorisasjon.

Ifølge Statens helsetilsyn i Oslo, som har myndighet til å suspendere helsepersonell, har de ikke grunnlag for å suspendere legen.

  • Det er de som har kompetanse til å vurdere dette, og vi forholder oss til deres avgjørelse. Men i samråd med dem, har vi oversendt saken til politiet, sier Arianson.

I tillegg til at legen mistenkes for å ha jukset med papirene, frykter fylkeslegen at han opererer med falsk identitet. Blant annet er det oppgitt to forskjellige fødselsdatoer i hans papirer. Han har også skiftet navn i løpet av de siste fem årene.

  • Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Vi er bekymret. Det er svært alvorlig, og i løpet av mine 20 år i denne jobben har jeg aldri vært borti noe lignende, sier fylkeslege Arianson.

På ferie i hjemlandet

Dermed kan legen fortsatt jobbe som doktor i Norge. Avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet forklarer det slik:

  • I dag har vi ingen holdepunkter for å si at han utgjør en fare for pasientsikkerheten. Dette vil vi kontinuerlig vurdere opp mot det som kommer frem i politietterforskningen, sier han.

Fylkeslegen i Hordaland oversendte legens bedrageridom til Helsetilsynet i 2005. Helga Arianson mente da at det var grunn til å stille spørsmål om han kunne fortsette som lege.

Ingenting skjedde.

  • Vi vurderte at det var en for alvorlig inngripen å tilbakekalle autorisasjonen. Han er straffedømt, og det skal tillegges vekt. Men vi synes selvsagt ikke det er greit med bedrageri, sier Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet.

Helga Arianson mener bedrageridommen er alvorlig. Legen har forfalsket legeerklæringer og bestukket en sykehusansatt i utlandet for å få utlevert dokumenter.

  • Det bidrar ikke til å styrke tilliten til en lege, sier Arianson.

Legen skal være på ferie i hjemlandet. Politiet har derfor ikke avhørt ham i saken om de nye påstandene om dokumentfalsk. BT har heller ikke oppnådd kontakt med legen på noen av hans mange telefonnumre.

: