Omsorgsarbeideren var ansatt i Bergen kommune og hadde ansvaret for 92-åringen da hun flyttet i servicebolig i 2002.

Hun skulle hjelpe kvinnen med frokosten, dusjing og praktiske gjøremål.

— Vanskelig økonomisk situasjon

I 2007 ble den eldre kvinnen syk og tilbrakte det meste av året på sykehus eller sykehjem.

Mens 92-åringen var innlagt, fikk omsorgsarbeideren minibankkortet hennes for at hun skulle hjelpe henne med handle klær, mineralvann og andre småting.

I stedet tok kvinnen i 50-årene ut kontanter og betalte varer for tilsammen 81.239 kroner. Hun tok også med seg minibankkortet og brukte det på ferieturer.

Omsorgsarbeideren innrømmet at hun hadde tatt ut et større pengebeløp fra kvinnens minibankkort, men forklarte i retten at hun hadde fått tillatelse til det av den eldre kvinnen.

Ifølge omsorgsarbeideren hadde hun fått lov til å ta ut penger og bruke minibankkortet til egne formål. Hun sa også at hun hadde tenkt å betale pengene tilbake.

Omsorgsarbeideren forklarte at de hadde et nært forhold og at den eldre kvinnen ønsket å hjelpe henne i en vanskelig økonomisk situasjon.

Retten trodde ikke på denne forklaringen.

«Grovt og kynisk»

I politiavhør hadde nemlig omsorgsarbeideren forklart at alle uttakene gikk til å kjøpe ting til den eldre kvinnen, ikke til omsorgsarbeideren selv.

Kvinnen i 50-årene forklarte også at hun hadde skrevet ned i en bok hvor mye hun hadde tatt ut av kontoen, og hvor mye som skulle betales tilbake.

Men denne i retten sa hun at hun ikke hadde vist politiet denne boken, og at hun hadde kastet den.

Siden notatene i en slik bok kunne støttet forklaringen hennes, synes retten det er «uforståelig» at hun kastet boken.

Tiltalte mener nå at hun skylder den eldre kvinnen omlag 70.000 kroner.

92-åringen har fått erstattet tapet sitt av banken.

Den eldre kvinnen nekter for at hun har gitt omsorgsarbeideren tillatelse til å låne penger og bruke bankkortet til egne formål.

Ifølge retten fremstår den eldre kvinnen som «oppegående mentalt sett».

Hun sier at omsorgsarbeideren kjøpte klær til henne ved noen anledninger mens hun lå på sykehjemmet, men at hun ikke hadde behov for verken klær eller større kontantbeløp mens hun var innlagt på sykehus.

Retten mener det bevist at omsorgsarbeideren tok ut penger og brukte dem selv.

Omsorgsarbeideren er nå dømt for grovt underslag og grovt bedrageri av Bergen tingrett.

Retten mener kvinnen har misbrukt sin stilling som omsorgsarbeider. Den eldre kvinnen var avhengig av hjelp av omsorgsarbeideren og stolte på henne.

«Tiltalte utnyttet situasjonen grovt og kynisk», står det i dommen.

Hun er nå dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Kvinnen i 50-årene må også betale 76.239 kroner i erstatning til banken. I tillegg må hun betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Kvinnen er nå sagt opp fra sin stilling i kommunen og er arbeidsledig.