No-no-no. Ny-ny-ny, nu-nu-nu.

Klokken er 11.30 presis og en hyggelig forsamling rustne røster varmer opp.

I det nystartede koret ved Åstveit sykehjem står og sitter sykehjemsbeboere og ansatte sammen. De eldste tar førstestemmen, mens damene i blå kittel står bak, er støttespillere og annenstemmer.

Wenche Grønn håndterer piano, dirigerer og synger annenstemme — samtidig.

— Velkommen til ekstraordinær øvelse, sier Grønn til sitt delvis sittende kor. - Som alle gode sportsfolk må vi trene før vi kan prestere. Husk, vi skal ha vår første opptreden i morgen. Deretter skal vi synge under julegudstjenesten.

— Hå, det blir ikkje billig, kommer det kvikt fra et morsomt hode på andre rad.

Latteren sprer seg langs rekkene. Wenche stemmer opp med et lite forspill, så er jorden deilig og formiddagen full av musikk og spell.

Utfordret fagbevegelsen

— Se hva Åstveit har fått til, lød oppfordringen fra SVs bystyrepolitiker Henning Trellevik da BT i høst skrev om vellykket privatisering av sykehjem.

Åstveit sykehjem, som ble åpnet for tre år siden, er etter Trelleviks mening et kroneksempel på at konkurranseutsetting ikke er svaret på tungroddhet og kommunal knipe. Åstveit med 60 plasser og 58 årsverk er kommunalt og kjempebra, understreker Trellevik.

Da Åstveit skulle vedtas, gikk diskusjonen i bystyret om hvorvidt driften av det nye sykehjemmet skulle settes ut på anbud. Bystyret valgte i stedet å gi en utfordring til arbeidstakerorganisasjonene.

Skap et alternativ til konkurranseutsetting, lød pålegget.

Svaret ble blant annet en ny vri på organiseringen. På Åstveit er det både hjelpepleiere, vernpleiere og sykepleiere blant avdelingslederne. Og som på mange privatdrevne sykehjem deltar avdelingslederne i det daglige stellet.

Priset og skrytt av

Trellevik er ikke alene om å skryte av Åstveit. Tidligere i år ble sykehjemmet tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2002.

Daværende finansbyråd Trond Tystad, som overrakte prisen, la vekt på at Åstveit så glimrende hadde klart å sveise sammen personalet som ble med fra det gamle Åsane alders- og sjukeheim og gruppen med nyansatte.

Gode og ryddige rutiner for informasjon og opplæring ble også priset. Det handler helt konkret om at vaktturnus er lagt slik opp at bemanningen er doblet en time hver annen onsdag. Den timen brukes vekselvis til personalmøter og internundervisning.

I fjor vinter presenterte kommunerevisjonen en omfattende brukerundersøkelse for byens sykehjem. Den rangerte Åstveit helt i toppsjiktet. 92,6 prosent av de pårørende til beboerne ved Åstveit sa seg alt i alt fornøyd med botilbudet.

I høst har Åstveit høstet anerkjennelse for arbeidet med å få ned sykefraværet. Frisk-prosjektet, som baserer seg på en idédugnad i staben, har fått fraværet ned fra 12,5 prosent i fjor til 9,5 prosent første halvår i år.

- Fantastisk vilje

Styrer Turid Hesjedal synes det blir feil å skjønnmale alt ved Åstveit sykehjem.

— Det gjøres mye bra på andre sykehjem også. Og for all del, vi har våre problemer å stri med. Men det hjelper at vi har etablert rutiner for å håndtere dem, sier Turid Hesjedal og legger til:

— I den grad vi har fått til gode resultater, er ikke forklaringen bare organisering. I staben er det en fantastisk vilje til å samarbeide. De ansatte er hele tiden villig til litt mer enn det som står i stillingsinstruksen.

Ingen på Åstveit er pålagt å starte kor eller bake. Det blir bare gjort, sier hun.

Konkurranseutsetting handler i stor grad om å spare kroner. Hva kan Åstveit skilte med her?

Av de nye ensengs sykehjemmene ligger vi blant de rimeligere, sier Turid Hesjedal og henter frem den nyeste rangeringen som kommunalavdelingen har foretatt.

Henning Trellevik har følgende å si om innsparing gjennom konkurranseutsetting:

— Jeg har ingen tro på at privatiseringen lønner seg på lang sikt. De første årene, når de ansatte skal vise hvor god de er, blir det en økonomisk gevinst. Men for arbeidsmiljøet må det jo være ødeleggende å hele tiden vite at det kommer en ny anbudsrunde hvert fjerde år.

EN SVINGOM FØR MIDDAG: En ganske alminnelig mandag før middag, og på dagligstuen svinger Fritz Birkevold sin dansepartner Eva Lunner.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL
TOSTEMT: Borghild Berentsen konsentrerer seg om førstestemmen, mens Inger Hille, Else Karin Kvalheim, Bente Wiik Sleire og Ranveig Hisdal er støttespillere og annenstemmer.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL