34 privateide mottak med Hero Norge og Link AS i spissen leverte samlede overskudd i fjor på 19 millioner kroner. 15 kommunale asylmottak kom ut med et underskudd på i alt 1,5 millioner kroner. Åtte mottak drevet av frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp fikk et mindre overskudd på 890.000 kroner i 2007.

Det viser en gjennomgang NRK tidligere i år gjorde av 57 regnskaper fra norske asylmottak.

— Vi tvinges til å drive billigst mulig i et hardt marked. Slik UDIs rammer er i dag, er det mest tilpasset private aktører med et sterkt profittfokus, sier generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp.

— Vi tror at asylsøkerne vil ha en bedre situasjon på mottak som ikke har til hensikt å tjene mest mulig penger på dem, sier avdelingsleder Sylo Taraku i Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har overordnet ansvar for UDI, mener dagens ordning er forsvarlig.

— Dette er en forretningsvirksomhet på lik linje med andre næringer. De som driver med dette må basere seg på at de skal tjene penger, sier statssekretær Raimo Valle til NRK.

Pr. 8. september var det 10.884 beboere i til sammen 82 norske asylmottak. UDI varsler et behov for nær 4000 nye mottaksplasser innen utgangen av året.