Kommuneøkonomien er i bedring, men i Hordaland har det foreløpig ikke resultert i at flere kommuner har sluppet unna fylkesmannens kontroll og godkjenning. 11 kommuner står på listen, like mange som i fjor.

Tapte inntekter

— Jeg skal være varsom med å synse for mye omkring dette. Men går du noen år tilbake, skjedde det endringer i arbeidsgiveravgiften som noen kommuner blant annet i vårt fylke kom dårlig ut av. Jeg tror det kan ligge en forklaring der, sier assisterende fylkesmann Johan Synnevåg.

Han tror situasjonen kommer til å endre seg ganske kraftig de neste årene.

— Ser vi bort fra Austevoll, som er veldig dårlig stilt, virker det på meg som om de øvrige kommunene på listen er inne i en positiv prosess. Så til neste år på denne tid er flere av kommunene ute av listen.

Kommunene havner på listen fordi de har opparbeidet seg underskudd ett år, som de ikke klarer å betale ned i løpet av de neste to årene. Da skal fylkesmannen føre utvidet kontroll med budsjettet og godkjenne låneopptak.

— Er ikke kommunene i vårt fylke flinke til å sette næring etter tæring?

— Ja, i og for seg er der en viss overvurdering av inntektene, men av og til pådrar kommunene seg utgifter som kan være vanskelig å forutse.

Skryter av Fjell

— Så kommunene i Hordaland har uflaks?

— Nei, uflaks er ikke dette rette uttrykket, men det dukker opp saker som fører til at kommunen ikke står helt fritt til å gjøre det man skal.

— Mangler kommunene en buffer for vanskelige tider?

— Det er situasjonen i det meste av Kommune-Norge. Man har vært nødt til å skjære ned for om mulig å oppnå balanse, men har hatt lite fonds som kan ta slike ekstraordinære utgifter.

— Fjell kommune er en utbyggingskommune med et sterkt press på de kommunale tilbudene. De klarer likevel å legge seg opp reserver. Hva er grunnen til det?

— Fjell har vært spesielt flinke, sier Synnevåg.

I fjor på disse tider var Sogn og Fjordane verstingsfylket. Da var 12 kommuner svartlistet på grunn av store underskudd, nesten halvparten av kommunene i fylket. Men siden den gang er tallet på registrerte kommuner gått kraftig tilbake. 12. juli ble Fjaler og Vik fjernet fra listen. Nå er syv av fylkets kommuner i Kommunal og Regionaldepartementets register.