Formannskapet går med sju mot fire røyster inn for ved særskilte høve å gi løyve til skjenking av alkohol i kultur— og rådhuset. Det blir også løyve til skjenking på den tidlegare leirstaden Sotraheimen og Bildøyhallen og Ågotnes idrettshall om formannskapet si innstilling blir vedatt av kommunestyret.

Det blei likevel vedtatt å seia nei til skjenking i barnehagar på kveldstid. Ordførar Ole Fredeim seier at det ikkje er ønskjeleg med alkoholskjening i bygg der det er barneaktivitet som ein barnehage.

Kirsten Kjølen i KrF seier til Kystradioen at Fjell kommune burde vore eit godt føredøme ved å seia nei til skjenking i kommunale bygg.