ØRJAN TORHEIM

FRODE BUANES

ØYULF HJERTENES

OGNE ØYEHAUG

Gjennom å eie 43,6 prosent i Gaia sitter Bergen kommune i en nøkkelrolle i den planlagte sammenslåingen av HSD og Gaia til en kollektivgigant i Hordaland.

Uten et ja fra eierne blir det ikke noe av fusjonen, og Warloe legger ikke skjul på sin skepsis.

— Det er to forhold som er negative for kommunen. Det ene er det rent økonomiske og det andre er konkurranseforholdene, som vil kunne bli umuliggjort som følge av fusjonen, sier Warloe i et intervju med BTV.

Tar nesten alt

Den nye og foreløpig navnløse kollektivgiganten vil stå for 99 prosent av busstrafikken i fylket.

— Jeg tror vi står sterkere når anbudskonkurransen kommer i 2008, sier HSD-sjåfør Terje Fosse.

Han var verken forbauset eller forskrekket da styrene i HSD og Gaia offentliggjorde at de anbefaler en sammenslåing av selskapene.

Forhandlingene har vært kjent siden i fjor høst. Fosse frykter ikke at sjåførenes arbeidsplasser er i fare.

HSD-sjef Dagfinn Neteland, som etter planen også blir sjef i det fusjonerte selskapet, sier det ikke er kutt hos fotfolket som skal spare det nye selskapet for 66 millioner kroner årlig.

— Vi har ikke en bussjåfør for mye, vi har ikke en sjømann for mye, sier Neteland.

Tror på konkurranse

Dagfinn Neteland avviser at det ikke kommer til å bli konkurranse om kollektivtrafikken i fylket, selv om HSD og Gaia slår seg sammen.

Når kollektivtrafikken i fylket legges ut på anbud kommer politikerne til å dele trafikken opp flere anbud for å sikre seg at de får inn flere konkurrerende selskape.

— De fem-seks største i Norge kommer til å melde sin ankomst, sier Neteland, og mener det er urealistisk at politikerne vil tillate at bare ett selskap får kontrakt på hel kollektivtrafikken i Bergen.

Trenger godkjenning

Dersom Konkurransetilsynet skulle komme frem til at konkurransen svekkes, vil fusjonen kunne forbys.

Til tross for at Gaia og HSD kun har om lag 12 prosent av det nasjonale bussmarkedet kan Konkurransetilsynet likevel stoppe dem.

— Selv om den nasjonale markedsandelen til et selskap er liten, spiller det liten rolle dersom markedet ikke er nasjonalt, sa seksjonssjef Eivind Kloster-Jensen i Konkurransetilsynet til Bergens Tidende i november.

SIKRE JOBBER. HSD-sjåførene Terje Fosse (til venstre) og Svein Kleppe frykter ikke for jobbene selv om HSD og Gaia Trafikk blir slått sammen. - Det eneste som skjer er at vi får et nytt navn på lønningsslippen, tror Kleppe. KNUT EGIL WANG (foto)