— Vi skal gå ut med en stor informasjons- og holdningskampanje i mediene, sier Trude Drevland til Bergens Tidende.

Blant annet skal det lages en film som skal fortelle barn og unge om både konsekvensene av vold, og hvilke instanser man kan kontakte hvis man opplever eller er kjent med vold mot kvinner og barn.

— På en litt hipp og kul måte skal denne filmen vekke ungdoms interesse, sier Drevland.

27. mars vedtok Bergen bystyre «Vold mot kvinner og barn. Handlingsplan 2006-2009». I vedtaket ba bystyret byrådet legge frem en tiltaksplan for iverksettelse av handlingsplanen.

I dag legger helse- og omsorgsbyråd Trude Drevland frem oversikten over både tiltak og tidsplan.

Det holdningsskapende arbeidet skal favne bredt. Informasjons- og undervisningsmateriell skal gjøres tilgjengelig for ledere helt ned i barnehager og -skoler.

Alt for å øke bevisstheten rundt problemstillingene og få muligheten til å gripe inn på et tidlig stadium.

— Vi må ha nulltoleranse for alle mulige typer vold i kommunen. I dag er det for få som melder fra om ting de ser eller vet. Da må vi fortelle dem hvor de kan ta kontakt.

- Ikke nok penger

Blant annet skal det settes av en egen for familievoldskoordinator ved Barnevernsvakten. To ungdomshelsetjenester får særlig ansvar for å motta ungdom som «står i fare for, eller bekymrer seg for å kunne bli tvunget til ekteskap», som det står i planen.

Men om ambisjonene for informasjonskampanjen er høye, er budsjettet relativt sparsommelig. Totalt har Drevland fått 250.000 til informasjonsarbeid.

— Det er ikke nok, men vi må jo begynne et sted, sier Drevland. .

— Vi har ikke lov å lukke øynene for det vi er vitne til. Greier vi å få til en holdningsendring, er mye gjort, håper Trude Drevland.