— Kommisjonen skal granske store veitrafikkulykker når buss eller annet offentlig transportmiddel er innblandet skriver Vegdirektør Olav Søfteland i et brev til samferdselsministeren.

Millimetre fra katastrofe

Siste uke var en rutebuss millimetre fra å havne utfor stup og i elva i Jølster, på glatt føre og trolig med for dårlige dekk etter forholdene. Det var 14 passasjerer i bussen til Firda Billag på ruten fra Sandane til Førde. To ble alvorlig skadet.

Det var uken etter bilbrannen i St. Gotthard-tunnelen, der minst 11 mennesker omkom, at Vegdirektøren skrev brevet der han anbefaler en nasjonal havarikommisjon for transportulykker.

— Vi (Vegdirektoratet red. anm.) ser det som positivt at vi kan få en uavhengig vurdering av veitrafikkulykkene, skriver Søfteland. Vegdirektøren ser det som spesielt viktig at en havarikommisjon gransker de store ulykkene der buss eller andre offentlige transportmiddel er involvert.

Regionale ulykkesgrupper

Vegdirektøren vil også forsterke den interne analysen i etaten av veitrafikkulykkene:

— Vi vil be vegsjefene spesielt om å behandle alle ulykker på veiene med en eller flere drepte, heter det i brevet til samferdseldepartementet.

De to siste årene har vegvesenet hatt i alt ni interne analysegrupper i arbeid . De har vurdert ulike ulykkestyper. Gruppene har vært organisert regionalt.

Nå vil altså Vegdirektøren at det opprettes en nasjonal havarikommisjon for transportulykker i dette landet, og at kommisjonen også får ansvaret for å granske alvorlige ulykker på veiene.