— Ja, vi er nærmere å få ryddet Nygårdsparken etter dette møtet.

Det sa de i kor, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Sammen med hver sine delegasjoner diskuterte de den tverrfaglige rus-satsingen i Bergen kommune på et møte i Oslo fredag. Nygårdsparkprosjektet er et samarbeid mellom kommunen og en rekke andre statlige myndigheter, som Helse Bergen, politiet og Bufetat.

Les mer om Nygårdsparkprosjektet på kommunens sider.

— Jeg er imponert over det som skjer på dette feltet i Bergen nå, sier den tidligere byrådslederen Strøm-Erichsen.

Som helseminister trakk hun særlig frem russatsingen til Helse Bergen, som er hennes ansvar. Men hun var også raus med rosen til rusoffensiven fra det borgelige byrådet i Bergen.

— Dette er så spennende at jeg straks sender min statssekretær over til for å lære mer, og følge opp. Bergen er i ferd med å bli en foregangskommune på dette feltet, sa hun til BT etter møtet i departementet.

Lykkelige Lisbeth

Det var også en strålende fornøyd byråd for sosial, bolig og områdesatsing som møtte BT etterpå.

— Alle mine forventninger ble innfridd. Det aller mest positive var at statsråden sender sin statssekretær til Bergen med det aller første. Jeg forstår det slik at den satsingen vi har lagt opp til vil bli tatt med i den stortingsmeldingen om rus som Strøm-Erichsen skal legge frem før sommeren, sier Lisbeth Iversen.

Hun hadde med seg representanter for kommunen, politiet og Helse Bergen til møtet med Helsedepartementets toppledelse.

- De fleste slike delegasjoner ber om penger. Gjorde dere det?

— Nei, ikke i denne omgang. Men vi ble oppfordret til å søke om støtte til den satsingen vi nå gjør, først og fremst gjennom de planlagte bydelshusene, eller omsorgs- og mottakssenter, som de kalles.

- Hvor mye penger er det snakk om?

— Vi trenger jo ikke bydelshus i alle bydelene, men 4-5 stykker. Da blir prisen mellom syv og ti millioner kroner.

Mer etter Strax

Med Straxhuset som utgangspunkt vil Iversen satse på bydelssentre, som skal være et tilbud til rusbrukere på dag -, og kveldstid. Her skal alle berørte etater samarbeide, Helse Bergen, NAV, kommunen, barnevernet. Den enkelte skal få en helhetlig vurdering når han eller hun bringes inn fra Nygårdsparken, som ofte er stedet de hentes fra.

— I tillegg til disse OM-sentrene må vi skaffe boliger, sier byråden som alt har varslet at hun vil avvikle byens hospitser. De koster kommunen titalls millioner kroner årlig.

— Jeg tror nok denne satsingen vil kreve en god del flere folk ansatt. Her er mange brukere som vil kreve heldøgns tilsyn.

Iversen forteller at hun nå har vært i kontakt med alle partiene i bystyret, og fått støtte til planen.

Nå har hun også fått helseministeren med seg.

— Ja, det var virkelig et godt møte, konstaterte KrF- politikeren etter 80 minutter med Ap-ministeren.