• Vi oppfordrer politikerne til å tenke nytt når det gjelder søndre innfartsåre, sier lederen i Fjøsanger Velforening, Dag Hefte.

PIA IBSEN pia.ibsen@bt.no

Beboerne langs Sjølinjen lever allerede med støy og forurensingsproblemene fra motorveien, og når det nå planlegges å gjennomføre veiplanen fra 1978, så tar de opp kampen mot det de beskriver som en foreldet veiplan.Går det som Hordaland vegkontor planlegger, så vil det om noen år være en firefelts vei mellom Fjøsanger og Smørås. Alternativ veiplan Den nydannede Fjøsanger Velforening har valgt å utarbeide en egen plan som de mener er et reelt alternativ til den vedatte.I stedet for en firefelts vei, foreslår foreningen to tofelts tunneler mellom Fjøsanger og Kristianborg. Dette ser de som en naturlig løsning fordi kommunen allerede arbeider med en tunnelløsning mellom Kristianborg og Danmarksplass. Prestisjekamp? — Det er noe som ikke stemmer, når Bystyret har vedtatt økt boligbygging i området, samtidig som utbyggere har fått avslag på grunn av støyplagene og forurensingen, sier Gunn Kvernevik.- Hva med oss som allerede bor her? De fire medlemmene i Velforeningen mener at det er en prestisjekamp for foregår. Hvis det hadde vært en vilje til å tenke helhet, så ville det blitt foretatt en miljørevisjon av området. Vegdirektoratet har pålagt revisjon av gamle veiplaner.- I stedet durer Hordaland Veikontor igjennom et slik gigantprosjekt, som vil ødelegge bomiljøene, sier Dag Hefte.I området er det beboere som kjempet mot motorveien langs Sjølinjen for omkring tyve år siden. Den gangen tapte de, og fikk forringet bomiljøet. Men fremdeles finnes det grønne lunger som må beholdes.- Hvis 50.000 kjøretøy skal passere på motorveien i døgnet, vil det være en rasering av området. Vårt forslag er litt Ole Brommsk: - Ja takk, både vei og miljø, sier Kvernevik.