I kjølvannet av den offentlige høringen om Clear Channel-avtalen, vil selskapet nå endre avtaleteksten for å komme kritikerne i møte.

De tilbyr seg å

n garantere at det ikke blir noen frittstående reklamer, men at all reklame blir integrert i de forskjellige bymøblene (busskur, toaletter og sykler).

n sette opp nye tårn der kulturlivet gratis kan henge opp sine plakater, fordi det under høringen kom frem

n spesifisere pris og vilkår for at kommunen skal få overta bymøblene når avtaletiden på 15 år går ut

n verne boligstrøk og skolebarn mot reklamen.

Det siste punktet er svar på kritikk fra Senterpartiets Kjersti Toppe, sier Clear Channel-direktør Jan Tore Endresen.

— Vi har sagt at det ikke er noe problem. Vi har sagt at det ikke er noe problem, for vi har så mange skur å ta av, sier han.

Ifølge Endresen skal det bare være reklame i 215 av 900 busskur, med andre ord en av fire busskur. I Stavanger og Oslo er det ifølge Endresen reklame i to av tre skur.

— Disse siste tingene er resultat av det som har kommet opp i debatten, og vi ønsker å etterkomme ønsker som folk vil ha i avtalen, sier direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel.

— Tror du at dere vil gjøre alle kritikerne fornøyd med disse nye løftene?

— Nei, jeg tror aldri vi kan tilfredsstille alle kritikerne. Vi må alltid leve med en viss motstand, men det er viktig at vi faktisk har en debatt og at det er en ryddig og god debatt, sier han.

Endresen håper å vinne dem som ikke er prinsipielt mot reklame, men som er kritiske til deler av avtalen.

Samtidig som han hilser debatten velkommen, er han kritisk til forarbeidet til anbudskonkurransen og dermed til byens politikere.

  • Debatten nå er kanskje uttrykk for manglende politisk diskusjon i forkant av anbudsprosessen. Det er trist at det ikke har kommet før, men det er bedre at den kommer nå enn ikke i det hele tatt.