Statsministeren sier han var forberedt på sterke reaksjoner etter vedtaket. Han forstår at mange er oppgitt og skuffet, men advarer mot sivil ulydighet.

Mister innflytelse

— Lokale Ap-politikere legger ned sine politiske verv og det er reist krav om at du personlig tar turen til Vestlandet for å forklare vedtaket. Tar du turen vestover?

— Jeg har ikke noen umiddelbare planer om å reise til Vestlandet nå, sier statsminister Jens Stoltenberg som ikke har sans for at tillitsvalgte legger ned sine verv:

  • Da mister de jo bare innflytelse og muligheten til å påvirke, sier han til Bergens Tidende. Utover det vil han ikke kommentere de politiske protestaksjonene.
  • Jeg håper vi får til en dialog med dem som er mest skuffet og oppgitt, men det må vi gjøre direkte og ikke gjennom media. Kommunikasjonen med partiet i Hordaland vil bli håndtert av partisekretær Raymond Johansen, sier Stoltenberg.
Dette er ikke et pengespørsmål. (En sjøkabel ville ikke belastet statsbudsjettet med ett øre).

STATSMINISTER JENS STOLTENBERG

Etterlyser alternativ

- Det er mange som tar til orde for sivil ulydighet. Har du forståelse for dette?

  • Det er et virkemiddel som brukes fra tid til annen, sist mot Snøhvitutbyggingen. Det er en ærlig sak at folk er uenig i beslutninger, men det er demokratisk valgte organer som bestemmer. Som samfunn kan vi ikke basere oss på at aksjonister overprøver lovlig fattede vedtak, sier Stoltenberg og legger til:

- Å aksjonere er en ting, men hvilke alternativ har motstanderne?

— Regjeringen har et tungt ansvar for strømforsyningen. Det ville ha vært uforsvarlig å ikke gjøre noe med den alvorlige situasjonen i Bergen. Tenk deg at regjeringen overprøver eller overser de helt entydige rådene fra det regionale selskapet BKK, Statnett og NVE, og sier: Dere tar feil. Vi velger en annen løsning enn det dere går inn for. Hvis vi deretter hadde fått en krisesituasjon med strømutkobling for store deler av regionen, da ville reaksjonene blitt meget sterke fra bergenserne.

NVE er uavhengige

- Hvorfor er det helt umulig å akseptere en uavhengig gjennomgang av saken?

  • Regjeringen har hatt en egen gjennomgang av saken med Statnett og NVE, et uavhengig organ jeg har full tillit til. Det har vært en svært grundig prosess i denne saken nettopp fordi det har vært et så sterkt lokalt engasjement og fordi ingen av oss ønsker å bygge kraftlinjer i Hardangers flotte natur.

- Hvordan ser du på at Olje- og energidepartementet er klageinstans for beslutninger i selskaper de selv eier og er generalforsamling for?

  • Dette systemet har vi hatt i lang tid, og det har bidratt til at vi har kunnet gjennomføre konfliktfylte saker, sier Stoltenberg og viser til Helsetilsynet har en tilsvarende rolle på sitt fagområde.

Ikke et pengespørsmål

  • Dette er ikke et pengespørsmål. En sjøkabel ville ikke belastet statsbudsjettet med ett øre. Hele regningen ville blitt tatt av strømkundene gjennom nettleien. Men en sjøkabel ville ikke gitt den nødvendige forsyningssikkerheten fordi en feil kan ta måneder å reparere, mens vi snakker om timer for linjer i luften. Risikoen med sjøkabel ville vært for stor, sier Stoltenberg.

— Jeg ville ha valgt et alternativ med dårligere samfunnsøkonomisk nytte enn Sima-Samnanger - hvis forsyningssikkerheten hadde blitt god nok.

Selv om forsyningssikkerhet er hovedbegrunnelsen, understreker Stoltenberg også behovet for mer linjekapasitet av hensyn til investeringer i fornybar energi.

  • Det er en tilleggseffekt at det blir lettere å få frem vind- og vannkraft. Husk at bare det grønne sertifikatmarkedet legger opp til en økt fornybarproduksjon på 13 TWh. Det som hindrer utbygging av småkraftverk og vindmøller i dag er mangel på nett. Det gjelder også Nord- og Midt-Norge, i tillegg til Vestlandet.

Stoltenberg avslutter med å understreke at regjeringen i realiteten ikke hadde noe valg:

  • Det er jo ikke akkurat vondt ment, sier han.