De to guttene, hjemmehørende i Olsvik, hadde blitt med to jenter hjem etter en tur på byen, og skulle ha nachspiel. Men ved ankomst leiligheten, ble de to guttene kastet på dør av en eldre søster av jentene. Guttene ante ikke hvor de var, og fikk derfor ikke bestilt drosje. Nærmere en times hamring på jentenes dør hadde heller ikke skaffet dem den nødvendige kunnskapen. Først da politiet kom til stedet fikk de fortvilte og forsmådde guttene et hint om hvor i verden de befant seg og fikk bestilt en drosje hjem.