Bjarne Håkon Hanssen kunne røpe at regjeringen har bevilget 8,2 millioner kroner til oppstart av klinikken, samt 12 millioner trinn to av prosjektet. Til sammen vil regjeringen investere 30 millioner til førstelinjetilbudet for rusmisbrukere. Kirkens bymisjon får seks millioner.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Bergen kommune og Helse Bergen har sammen søkt om midlene. Dermed er det mulig å starte opp klinikken allerede i februar eller mars. Lokaler er allerede satt av i nabohuset til Bergen legevakt.

På klinikken skal l det være mellom 6-8 akuttplasser. Pasientene skal få lov å være på klinikken i opptil to døgn. Tanken er at de som blir innlagt på klinikken blir sikret oppfølging.

Helseministeren fikk opplevde de narkomanes hverdag på nært hold i Nygårdsparken torsdag, og sier at besøket gjorde inntrykk.

— Det var tøft å se dagliglivet i parken. Jeg ser jo at dette er folk som trenger helsehjelp, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Helse Bergen og Bergen kommune har også søkt om midler til oppstart av et reisende rusteam. Dette teamet skal være ute blant rusbrukerne og samarbeide med politiet. Om nødvendig skal innbringer temaet ta misbrukerne med seg til Legevakten for vurdering for innleggelse eller annen oppfølging.

**Les også:

Vil ha «havarikommisjon» for rusdødsfall** **Les også Hilde Sandviks kommentar:

Hamsterdam i Bergen**

Si din mening her.