Likevel hadde avisen før helgen både en stor reportasje og en hovedleder om ansettelsesstriden ved den kristne utdannelsesinstitusjonen i Sandviken.

— Jeg reagerer sterkt og er dypt skuffet over at ikke Dagen ønsker å fremstille alle sider ved saken. Både Lærerakademiet og avisen hadde vunnet på å invitere til en åpen debatt, sier Jacobsen til Bergens Tidende.

Det var tirsdag at Jakobsen som er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved NLA, til BT fortalte om læreren som ble nektet ansettelse på den kristne lærerskolen.

Ville gå bredt ut

— Jakobsen hadde da også vært i kontakt med Dagen om denne spesielle ansettelsessaken.

— Jeg syntes det ville være en styrke om jeg gikk ut både i en sekulær avis og en kristen dagsavis i denne spesielle saken.

— Jeg ble derfor svært forundret da jeg etter noen dager fikk beskjed fra Dagen om at intervjuet som var blitt gjort med meg, ikke ville bli trykket. Jeg fikk ikke oppgitt noen grunn.

Fredag viet Dagen likevel saken stor oppmerksomhet. Foruten en hovedleder hadde avisen et intervju NLAs rektor Njål Skrunes på reportasjeplass.

I intervjuet forsvarer rektor skolens ansettelsesfrihet. Han hevder at for en verdibasert institusjon er ansettelsesfriheten absolutt.

På lederplass skriver avisen at ansettelsessaken er en ikke-sak for Norsk Lærerakademi.

Dagen mener at NLA har benyttet seg av sin udiskutable rett til ikke å ansette en faglig kvalifisert person fordi vedkommende har innrettet seg i livet i strid med retningslinjene som NLA har for sine ansatte.

ýUtruleg nok har ein av NLA-lærarane funne dette så graverande at han har gjort ei mediesak av det. Problemet her ligg hjå vedkommande lærer, ikkje institusjonen NLAý, skriver Dagen.

Uetisk

— Jeg hadde regnet med som sikkert at avisen ville la meg komme til orde. Og jeg var totalt uforberedt på at Dagen ville rette et personlig angrep på meg uten at jeg fikk ta til motmæle. Jeg er overrasket og reagerer sterkt på dette. Jeg synes Dagen her opptrer uetisk og uredelig, sier Jacobsen til BT.

Jacobsen understreker at han støtter friskoler både med kristent og annet livssyn Han mener at en offentlig diskusjon om ansettelsesvilkår ikke truer disse institusjonene, men kan gjøre den bedre.

— Stillingen som skulle besettes i dette tilfelle var en vitenskapelig, sekulær stilling, understreker han.

-Institusjonen har et stort samfunnsvitenskapelig program som krever kompetanse utover teologi for å gjennomføres. Det viser seg at det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere med den rette faglige bakgrunn som samtidig kan akseptere Lærerakademiets konservative kristne lære. Det er i det hele tatt vanskelig å finne samfunnsvitere i Norge med et kristent livssyn. På samfunnsvitenskapens vegne beklager jeg NLAs svært strenge ansettelsespraksis i slike stillinger. Dette er noe ikke minst studenten taper på, sier Jacobsen.

Ville belyse prinsippene

Redaktør Johannes Kleppa i Dagen, kan ikke se at Frode Jacobsen har noen grunn til å føle seg dårlig behandlet av avisen.

I utgangspunktet vurderte vi det som en ikke-sak. Og da Jacobsen tok kontakt med oss første gang, var det ikke aktuelt å vinkle den så personfokusert som media seinere gjorde, sier redaktøren.

Han understreker at Dagen ønsket å belyse de prinsipielle sidene ved betingelsene for å bli ansatt ved Lærerakademiet.

— Jeg kan ikke se at det var nødvendig å gi leserne Jacobsens fremstilling av saken for å få vektlagt disse prinsippene. Selvsagt kunne vi også latt Jacobsen få komme til orde, men jeg kan ikke se at det var uetisk av oss ikke å kontakte ham, sier Kleppa.

Han understreker imidlertid at han ikke kjenner til de konkrete nyhetsmessige vurderinger som ble gjort før intervjuet med rektor ble trykket fredag.

— Bør ikke Dagens lesere også få et bilde av alle sidene ved saken?

— Jo, men da vi trykket saken, var de faktiske forhold blitt belyst av flere medier, blant annet Aftenposten, NRK og Bergens Tidende. Jeg mener den da allerede var tilstrekkelig kjent for våre lesere til at vi kunne behandle ansettelsessaken prinsipielt, sier Kleppa.

SKUFFET: Frode Jacobsen er skuffet over at Dagen ikke ønsket å fremstille alle sider av saken.<br/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ