Torkjell Kjosås fra Kvamskogen Vaktsentral er bekymret for isen på Longvotni i Kvamskogen.

— Det går skiløyper over vannet, og det er skoleklasser her oppe. Det går ei løype over vannet, og det går bra når en og en går over. Men om det kommer fem stykker på feil plass, kan man gå gjennom, sier han.

Det er rundt ni grader på Kvamskogen, og Kjosås melder at det har begynt å spire grønt rundt bekkene som renner ut i vannet. Han forteller at man på mange steder kan se vannet godt gjennom isen.

Norheimsund Røde Kors har ikke formelt ansvar for å måle isen, men pleier likevel å sjekke tykkelsen. De er enige i Kjosås sin is-skepsis.

— Vi vil ikke anbefale den som trygg, melder de.