Stortingsrepresentant Arne Sortevik ble gjenvalgt som politisk nestformann. Likeså Gustav Bahus som organisatorisk nestformann.

Valgene var i tråd med den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen.