For ei veke sidan opna Tokagjelet for kolonnekøyring etter at eit steinras stengde vegen sundag 15. september.

Fleire kolonnar

Frå måndag 28. oktober utvidar Statens vegvesen opningstidene.

I tillegg til dei tidspunkta som allereie er innførd om morgonen og ettermiddagen, blir det to kolonnar kvar veg klokka 11.30 og klokka 12, og éin kolonne kvar veg klokka 23.

Startar klokka 06.30

Fyrste kolonne går dermed klokka 06.30 frå nedsida av Snauhaugtunnelen. Ledebilen køyrer opp på Tokagjelet og tek med seg bilane som står der ned att. Neste kolonne startar klokka 07.

Fullstendig oversikt finn du på vegvesenet sine heimeisder.

Tidene gjeld også laurdag og sundag. Vegvesenet tek framleis atterhald om endringar ved store nedbørsmengder eller andre uføresette hendingar.