Statens vegvesen melder at fra søndag 5. mai starter arbeidet med å oppgradere Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen på E 39 i Rogaland. Dette er hovedveien mellom Stavanger og Bergen, og bilister mellom de to byene vil merke dette.

sv.jpg
STATENS VEGVESEN

Går under sjøen— Arbeidet pågår helt frem til november, sier prosjektleder Njål Hanasand i Statens vegvesen.

Mastrafjordtunnelen går mellom Mosterøy og Rennesøy, er 4424 meter lang og er 133 meter under havet på det dypeste. Byfjordtunnelen går mellom Randaberg og Sokn på Rennesøy, er 5875 meter lang og stikker 223 meter under havet.

Hanasand forteller at tekniske system i de to undersjøiske tunnelene skal oppgraderes.

Utvidet fredag og søndag

Arbeid i Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen skal utføres samtidig. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag blir det kolonnekjøring mellom klokken 20.00 om kvelden og klokken 06.00 neste morgen. Fredag og søndag starter kolonnen klokken 22.00 og pågår til klokken 06.00 neste morgen.

— Dette er de to største utfartsdagene, og vi tar hensyn til at trafikken er størst fredag og søndag, sier Hanasand.

Tilpasset fergen

Tunnelene blir stengt med bom, og det blir manuell dirigering. Kolonnen starter sørfra på Randaberg og nordfra på Rennesøy til faste tider.

— Tidspunkt for kolonnekjøringen nordover er tilpasset fergetidene i Mortavika. Kolonnen går 40 minutter før fergen, og man må være der da for å komme med, sier Hanasand.

— Biler fra nord på Rennesøy og Finnøy blir stoppet ved første tunnelåpning og blir med kolonnen når den kommer. Kolonnen skal kjøre gjennom begge tunnelene samlet fra start til slutt, legger han til.

Mellom klokken 20.00 og 23.00 går kolonnen hver halvtime. Senere på kvelden og natten går de hver time, ettersom fergeavgangene da er færre.

— De som skal kjøre denne veien, må være ute i god tid slik at de rekker kolonnen for å nå fergen, påpeker Hanasand.

Strengere krav og økt trafikk

— Det er pumper, lys, ventilasjon og nødstasjoner som skal gjennomgås. Etter 21 år er det på tide å oppgradere utstyret. Vi skal gjøre det over to år, men den største delen skjer nå, opplyser Hanasand.

Kravet til sikkerhetsutstyr er endret siden tunnelene ble åpnet, og det går langt flere biler gjennom tunnelene i dag en for 21 år siden.

— Vi skal sette opp kamera som reagerer på uvanlige hendelser, som for eksempel motorstopp. Skjer det, skrur kameraet seg på og varsler Vegtrafikksentralen direkte, forteller Hanasand.