Bilene var på vei sørover da ulykken skjedde. Ved Bergen politikammer får bt.no opplyst at ulykkesårsake ennå er uklar.