Kristin Nilsen

Vegvesenets langsiktige prosjekt, Nasjonale turistveier, kan få en bråstopp dersom Statnetts planer om 400 kilometer kraftgater med master opp til 44 meters høyde blir en realitet.

— Det er en stor konflikt mellom det naturskjønne landskapet og behovet for energi, sier Ola Skauge, leder av Kvalitetsstyret i Nasjonale Turistveier. Han representerer Direktoratet for naturforvaltning og er bekymret for at kraftledningene vil spolere Vegvesenets store satsning på å skape gode omveier for dem som vil oppleve den storslåtte norske naturen fra bilvinduet.

Åpnes fredag

Innen 2015 skal Vegvesenet utbedre og sette i stand 18 veistrekninger slik at turister har alternative reiseruter i naturskjønne omgivelser. Langs disse såkalte «grønne» veiene legges det til rette for at folk kan nyte naturen i tillegg til at det ofte er tradisjonelle spisesteder og overnattingsmuligheter langs ruten. Flere land i Europa har i mange år hatt et slikt alternativ til bilturistene.

— Dersom kraftutbyggingen gjennomføres, risikerer vi å miste den internasjonale statusen på grunn av kraftinngrepene i naturen, sier Skauge. Norge har ennå ikke gjort noen stor internasjonal lansering av sine veier fordi det foreløpig kun er et par av dem som er oppgradert til internasjonal standard.

Førstkommende fredag skal en strekning på sørsiden av Hardangerfjorden, strekningen Jondal-Utne på riksvei 550, åpnes. Herfra er det direkte utsyn mot Granvin hvor det har vært flere lokale protester mot gigantmastene.

«Haster»

— Det norske samfunnet trenger energi. Det legger vi oss ikke bort i, men det er nødvendig at politikerne gjør en vurdering av hvilken verdi det fremtidige reiselivet og uberørt natur representer. Det er en avveining mellom hvor mye energi det skal være i lyspæren og bevaring av naturen.

Retningslinjene som Statnett planlegger ut fra ble i sin tid laget av Stortinget. Hittil har regjeringspartiene stemt ned opposisjonspartienes forsøk på å få til en endring. Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant for Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen, mener det bør velges sjøkabel langs Hardangerfjorden, og at det i områder i Geiranger og Setesdalen bør velges andre alternativer enn luftspenn.

— Regjeringen må endre retningslinjene, og det haster. Flere saker ligger til avgjørelse, sier Kvassheim.

Vil ha gjennomgang

Tidligere miljøvernminister Børge Brende er Høyres medlem i Energikomiteen. Også han mener det bør legges sjøkabel langs Hardangerfjorden og Geirangerfjorden. Brende mener de storstilte planene går for langt.

— Uberørt natur har en verdi, problemet er bare at det ikke kalkuleres inn i det økonomiske regnestykket. Det er feil, mener Brende.

Aftenposten/Bergens Tidende