No er 26-åringen frå Åsane dømt for kjøring i påverka tilstand, for aktlaus kjøring og for å ha stukke utan å oppgje namnet sitt etter ulukka.

På besøk i Førde

26-åringen hadde to svært så uheldige dagar bak rattet da han besøkte kjentfolk i Førde ei helg i juli i fjor.

Fredagen kjørte han ut på ein sideveg frå E39 i Halbrendslia ved Førde, og krasja med in bil som kom ut frå ein stikkveg på høgre side.

I retten hevda føraren av denne bilen at 26-åringen vingla over på hans side av vegen, og at han kjørte med førardøra open. Dermed skal den opne bildøra ha deisa inn i hans bil og laga skader langs høgre bilsida.

26-åringens versjon i retten var at motparten braut vikeplikta og kom ut i vegen frå høgre kant. Han greidde ikkje stoppe tidsnok, og krasja fordi motparten ikkje kom seg tidsnok over på si side av vegen.

Motstridande forklaringar

På dette punktet finn retten at forklaringane er motstridande, og at tvilen må kome tiltalte til gode.

Men det som skjedde like etterpå, finn retten derimot godt nok bevist:

Begge bilane stoppa, og den eldre mannen opna si førardør. 26-åringen sette bilen i revers, og rygga rett inn i den opne bildøra. Deretter gav han gass, og spann av garde utan å oppgje namn og adresse.

Men den eldre føraren var kjent i området, og visste at det var ein blindveg og at tiltalte derfor måtte tilbake same vegen. Så han venta til 26-åringen dukka opp på nytt, og fekk notert bilnummeret hans.

Skadane på Førde-mannens bil var på 12.000 kroner.

Utfor i narkorus

Dagen etter, ein laurdag, var tiltalte i Førde der han røkte hasj, tok ein del amfetamin og nokre pillar han ifølgje dommen ikkje veit kva var. Utpå kvelden hadde han ein telefonkrangel med sambuaren heime i Åsane, og bestemte seg for å kjøre tilbake.

Klokka 21.45 gjekk det på nytt gale, etter om lag ein halvtimes kjøring langs E39. Bilen skar over til venstre og enda utfor vegen. Skadane var ikkje så store, men han trong hjelp for å kome opp på vegen igjen. Forbipasserande kontakta ambulanse og politi.

Blodprøva viste ein påverknad som tilsvarer over 1,5 i promille, og retten viser til at mannen hadde tenkt å kjøre heilt tilbake til Bergen. Sunnfjord tingrett har no dømt til fengsel i 26 dagar, ti tusen kroner i bot og to års karantene før han kan ta lappen på nytt.