Det ble ubetydelige skader på ferjen, som kom fra Sandvikvåg i Fitjar, og trafikken ble ikke forsinket som følge av uhellet.