De andre fiskehandlerne reagerte umiddelbart etter at styret i Torget i Bergen i går utsatte å ta stilling til om Øystein Fjellskål skal fjernes fra torget, etter TV 2s avsløringer om salg av råtten fisk.

De ba Øystein Fjellskål holde seg borte.

— Han fikk ikke så mye valg, sier fiskehandler og styremedlem i Torget i Bergen, Tom Rørnes. Kundene reagerer på at Fjellskål bare kunne fortsette som før, sier Rørnes.

Rørnes sier handelen på torget har falt med 70 prosent etter TV 2-reportasjen onsdag.

Fortsetter det slik er det bare å legge ned hele fisketorget, mener han.

Må vente

At styret ikke sitter med dokumentasjon og Øystein Fjellskåls krav på å bli hørt er årsaken til at styret ikke tok en avgjørelse allerede i går, ifølge styreleder i Torget i Bergen, Marianne Bergflødt.

Torget i Bergen vil nå søke å få tilgang til dokumentasjonen i saken, prøvene som TV 2 sitter på.

Og Øystein Fjellskål får brev fra styret, med kort frist til å svare for seg.

Marianne Bergflødt er helt klar på hva Fjellskål risikerer:

— I verste fall oppsigelse av leieavtalen.

Blir arbeidsledig

— Da blir jeg arbeidsledig, sier Fjellskål. Han har stått på torget i 29 år, og har to ansatt på heltid og fire på deltid.

Fjellskål mener en utkastelsen vil være urettferdig.

— Jeg pleier å kontrollere varen nå jeg legger de opp, sier han.

Men det hender at varen blir lagt rett på bordet uten at han rekker å kontrollere dem.

— Du regner med - når du får inn nye varer - at de er brukbare, sier Fjellskål.

Han tviler på at Torget i Bergen har hjemmel i vedtekten til å kaste ham ut.

— Da må de lage nye regler nå, sier han.

Skjerper reglene

Styreleder Marianne Bergflødt er uenig i Fjellskåls vurdering. Hun mener dagens vedtekter åpner for oppsigelse av leiekontrakten dersom fiskehandler selger fisk av dårlig kvalitet.

Men Torget i Bergen vil uansett sikre seg en klar rett til å kaste ut torghandlere som firer på kvalitetskravene. Det er en del av planen for å bedre torgets rykte.

  • I forbindelse med den snarlige reforhandlingen av leieavtalene vil Torget i Bergen kreve at alle torghandlerne skriver under på en «Kvalitetsgarantikontrakt». Brudd på kontrakten gir Torget i Bergen rett til å kaste torghandlerne ut fra torget.
  • Et frittstående byrå skal foreta uanmeldte kontroller og analyser av fisken på Torget. I de to første månedene skal kontrollene gjøres hver uke.
  • Torget i Bergen skal selv foreta ukentlige uanmeldte kontroller hos fiskehandler hver uke.
  • Styret i Torget i Bergen og fiskehandler skal møtes for å diskutere at liknende ting som ble avdekket i TV 2s reportasje skal skje igjen.
Gidske Stark